Когато сте се присъединили към среща като домакин от устройство за видео конфериране , базирано на стандарти на трета страна, можете да контролирате срещата от вашия потребителски интерфейс. Налични са следните контроли:

  • *5: Заключи срещата

  • *5: Отключи срещата

  • ##: Изключване на звука на всички участници без вас

  • 99: Включване на звука на всички участници.

  • *6: Изключете и включете звука себе си

Когато използвате контролите в срещата, участниците получават известия за промените на екрана си.