Когато сте се присъединили към среща като домакин от устройство за видеоконферентна връзка, базирано на стандарти на трета страна, можете да контролирате срещата от вашия потребителски интерфейс. Налични са следните контроли:

  • *5: Заключи срещата

  • *5: Отключи срещата

  • ##: Изключете звука на всички участници, освен себе си

  • 99: Включване на звука на всички участници.

  • *6: Изключете и включете звука себе си

Когато използвате контролите в срещата, участниците получават известия за промените на екрана си.