Kada se pridružite sastanku kao domaćin sa video-konferencijskog uređaja zasnovanog na standardima treće strane, možete da kontrolišete sastanak sa korisničkog interfejsa. Dostupne su sledeće kontrole:

  • *5: Zaključaj sastanak

  • *5: Otključaj sastanak

  • ##: Utišajte sve učesnike, osim sebe

  • 99: Uključi zvuk svim učesnicima

  • *6. minut: Utišajte i deaktivirajte sebe

Kada koristite kontrole na sastanku, učesnici dobijaju obaveštenja o promenama na svom ekranu.