Kada se pridružite sastanku kao domaćin sa uređaja za video konferencije zasnovanog na standardima nezavisnog proizvođača, sastanak možete kontrolisati sa svog UI. Dostupne su sledeće kontrole:

  • *5: Zaključaj sastanak

  • *5: Otključavanje sastanka

  • ##: Prigušite sve učesnike, osim vas

  • 99: Unmute all participants

  • *6: Nemi i nemuti sebe

Kada koristite kontrole na sastanku, učesnici dobijaju obaveštenja o promenama na ekranu.