Kada se pridružite sastanku kao organizator sa uređaja zasnovanog na video konferencija nezavisnog proizvođača, sastanak možete da kontrolišete preko korisničkog interfejsa. Dostupne su sledeće kontrole:

  • *5: Zaključaj sastanak

  • *5: Otključaj sastanak

  • ##: Isključivanje zvuka svim učesnicima, osim vas

  • 99: Uključivanje zvuka svim učesnicima

  • *6: Isključite i ponovo uključite svoj zvuk

Kada koristite kontrole na sastanku, učesnici dobijaju obaveštenja o promenama na ekranu.