Wanneer u deelneemt aan een vergadering als host vanaf een apparaat voor videovergaderen van derden dat is gebaseerd op standaarden, kunt u de vergadering besturen vanuit uw gebruikersinterface. De volgende besturingselementen zijn beschikbaar:

  • *5: Vergadering vergren delen

  • *5: Vergadering ontgrendelen

  • ##: Alle deel nemers dempen, met uitzonde ring van uzelf

  • 99: Dempen van alle deel nemers opheffen

  • *6: Dempen en dempen van uzelf

Wanneer u de besturingselementen gebruikt tijdens de vergadering, krijgen de deelnemers meldingen van de wijzigingen op hun scherm.