Wanneer u deelneemt aan een vergadering als host vanaf een apparaat voor videovergaderen van derden dat is gebaseerd op standaarden, kunt u de vergadering besturen vanuit uw gebruikersinterface. De volgende besturingselementen zijn beschikbaar:

  • *5: vergadering vergrendelen

  • *5: vergadering ontgrendelen

  • ##: alle deelnemers dempen, met uitzondering van uzelf

  • 99: dempen van alle deelnemers opheffen

  • *6: uzelf dempen en dempen opheffen

Wanneer u de besturingselementen gebruikt tijdens de vergadering, krijgen de deelnemers meldingen van de wijzigingen op hun scherm.