Keď ste sa pripojili k schôdzi ako hostiteľ zo štandardného videokonferenčného zariadenia tretej strany, schôdzu môžete ovládať z používateľského rozhrania. K dispozícii sú nasledujúce ovládacie prvky:

  • *5: Uzamknúť stretnutie

  • *5: Odomknúť stretnutie

  • ##: Vypnúť zvuk všetkých účastníkov okrem seba

  • 99: Zapnúť zvuk všetkých účastníkov

  • *6: Vypnite a zapnite zvuk

Keď na schôdzi použijete ovládacie prvky, účastníci dostanú upozornenia na zmeny na svojej obrazovke.