När du har anslutit ett möte som värd från en tredje parts standardbaserade videokonferensenhet kan du styra mötet från ditt användargränssnitt. Följande kontroller är tillgängliga:

  • *5: Lås möte

  • *5: Lås upp möte

  • ##: Stäng av alla deltagare, förutom dig själv

  • 99: Slå på ljudet för alla deltagare

  • *6: Stänga av och slå på dig själv

När du använder kontrollerna i mötet får deltagarna meddelanden om ändringar på sina skärmar.