När du deltar i ett möte som värd från en standardbaserad videokonferensenhet från tredje part kan du styra mötet från ditt användargränssnitt. Följande kontroller är tillgängliga:

  • * 5: Lås möte

  • * 5: Lås upp möte

  • ##: Stäng av ljudet för alla mötesdeltagare utom dig själv

  • 99: Slå på ljudet för alla mötesdeltagare

  • * 6: Stäng av och slå på ditt eget ljud

När du använder kontrollerna i mötet får mötesdeltagarna aviseringar om ändringarna på sin skärm.