När du har anslutit ett möte som värd från en tredje parts standardbaserade videokonferensenhet kan du styra mötet från ditt användargränssnitt. Följande kontroller är tillgängliga:

  • * 5: Lås möte

  • * 5: Lås upp möte

  • ##: Sätt alla deltagare i tyst läge, utom dig själv

  • 99: Slå på ljudet för alla deltagares mikrofoner

  • * 6: Slå av och på din mikrofon

När du använder kontrollerna i mötet får deltagarna meddelanden om ändringar på sina skärmar.