Når du har blitt med i et møte som en vert fra en tredje parts standard BAS ert video konferanse enhet, kan du kontrollere møtet fra bruker grensesnittet. Følgende kontroller er tilgjengelige:

  • *5: Lås møte

  • *5: Lås opp møte

  • ##: Demp alle deltakere, unntatt deg selv

  • 99: Opphev demping av alle deltakere

  • *6: Demping og Opphev demping av deg selv

Når du bruker kontrollene i møtet, får deltakerne beskjed om endringene på skjermen.