Når du har blitt med i et møte som vert fra en tredjeparts standardbasert videokonferanseenhet, kan du kontrollere møtet fra brukergrensesnittet. Følgende kontroller er tilgjengelige:

  • *5: Lås møtet

  • *5: Lås opp møtet

  • ##: Slå av lyden for alle deltakere, unntatt deg selv

  • 99: Demp lyden hos alle deltakere

  • *6: Slå av og på selv

Når du bruker kontrollene i møtet, får deltakerne varsler om endringene på skjermen.