לאחר שהצטרפת לפגישה כמארח ממכשיר ועידת וידאו מבוסס סטנדרטים של צד שלישי, תוכל לשלוט בפגישה דרך ממשק המשתמש שלך. הפקדים הבאים זמינים:

  • *5: נעל פגישה

  • *5: בטל את נעילת הפגישה

  • ##: השתק את כל המשתתפים, חוץ ממך

  • 99: בטל השתקה של כל המשתתפים

  • *6: השתק ובטל השתקה

כאשר אתה משתמש בבקרות בפגישה, המשתתפים מקבלים הודעות על השינויים במסך שלהם.