כאשר הצטרפת לפגישה כמארח ממכשיר שיחת ועידה בווידאו המבוסס על סטנדרטים של צד שלישי, תוכל לשלוט בפגישה דרך ממשק המשתמש שלך. הפקדים הבאים זמינים:

  • *5: נעל פגישה

  • *5: בטל את נעילת הפגישה

  • ##: השתק את כל המשתתפים, מלבד עצמך

  • 99: בטל השתקה של כל המשתתפים

  • *6: השתק ובטל את ההשתקה של עצמך

כאשר אתה משתמש בפקדים בפגישה, המשתתפים מקבלים התראות על השינויים במסך שלהם.