Když jste se připojili ke schůzce jako hostitel z videokonferenčního zařízení třetí strany založeného na standardech, můžete schůzku ovládat z uživatelského rozhraní. K dispozici jsou následující ovládací prvky:

  • *5: Uzamknout schůzku

  • *5: Odemknout schůzku

  • ##: Ztlumit všechny účastníky kromě sebe

  • 99: Zrušit ztlumení všech účastníků

  • *6: Ztlumit a zrušit ztlumení sebe sama

Když na schůzce použijete ovládací prvky, účastníci obdrží oznámení o změnách na své obrazovce.