Pokud jste se připojili ke schůzce jako hostitel z videokonferenčního zařízení třetí strany založeného na standardech, můžete schůzku ovládat z uživatelského rozhraní. K dispozici jsou následující ovládací prvky:

  • *5: Uzamknout schůzku

  • *5: Odemknutí schůzky

  • ##: Ztlumit všechny účastníky kromě sebe

  • 99: Zrušit tlumení všech účastníků

  • *6: Ztlumit a zapnout ztlumení

Při použití ovládacích prvků na schůzce se účastníkům zobrazí oznámení o změnách na jejich obrazovce.