Po dołączeniu do spotkania jako gospodarz za pomocą urządzenia wideokonferencyjnego zgodnego ze standardami innych firm można sterować spotkaniem za pomocą interfejsu użytkownika. Dostępne są następujące elementy sterujące:

  • *5: Zablokuj spotkanie

  • *5: Odblokuj spotkanie

  • ##: Wyciszanie wszystkich uczestników, z wyjątkiem siebie

  • 99: Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników

  • *6: Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia

Gdy używasz elementów sterujących podczas spotkania, uczestnicy otrzymują powiadomienia o zmianach na swoich ekranach.