Gdy dołączyłeś do spotkania jako gospodarz z urządzenia wideokonferencyjnego opartego na standardach innych firm, możesz sterować spotkaniem z poziomu interfejsu użytkownika. Dostępne są następujące elementy sterujące:

  • *5: Zablokuj spotkanie

  • *5: Odblokuj spotkanie

  • ##: Wyciszenie wszystkich uczestników oprócz siebie

  • 99: Wyłącz wyciszenie wszystkich uczestników

  • *6: Wycisz i wyłącz wyciszenie siebie

Podczas korzystania z elementów sterujących spotkania uczestnicy otrzymują powiadomienia o zmianach na swoim ekranie.