Når du er tilsluttet et møde som vært fra en tredjeparts standardbaserede videokonferenceenhed, kan du styre mødet fra din brugergrænseflade. Der findes følgende kontrolelementer:

  • *5: Lås møde

  • *5: Lås møde op

  • ##: Slå alle deltagere fra, undtagen dig selv

  • 99: Slå lyd til for alle deltagere

  • *6: Slå lyd fra og til og fra

Når du bruger kontrolelementerne i mødet, får deltagerne beskeder om ændringerne på skærmen.