Når du deltager i et møde som vært fra en tredjepartsstandardiseret videokonferenceenhed, kan du styre mødet fra din brugergrænseflade. Følgende kontrolfunktioner er tilgængelige:

  • *5: Lås møde

  • *5: Lås møde op

  • ##: Slå lyden fra for alle deltagere, undtagen dig selv

  • 99: Slå lyden til for alle deltagere

  • *6: Slå din egen lyd til og fra

Når du bruger kontrolfunktionerne i mødet, får deltagerne underretninger om ændringerne på deres skærm.