Kada ste se pridružili sastanku kao domaćin s uređaja za video konferencije koji se temelji na standardima treće strane, možete kontrolirati sastanak sa svog korisničkog sučelja. Dostupne su sljedeće kontrole:

  • *5: Zaključaj sastanak

  • *5: Otključaj sastanak

  • ##: Isključite zvuk svim sudionicima, osim sebi samome

  • 99: Uključite zvuk svim sudionicima

  • *6: Isključite i uključite sebe

Kada koristite kontrole na sastanku, sudionici dobivaju obavijesti o promjenama na svom zaslonu.