Kada ste se pridružili sastanku kao domaćin s videokonferencijskih uređaja koji se temelje na standardima trećih strana, možete kontrolirati sastanak iz korisničkog sučelja. Dostupne su sljedeće kontrole:

  • *5: Zaključavanje sastanka

  • *5: Otključaj sastanak

  • ##: Isključivanje svih sudionika, osim sebe

  • 99: Poništavanje utišavanja svih sudionika

  • *6: Isključivanje i poništavanje utišavanja

Kada koristite kontrole na sastanku, sudionici dobiju obavijesti o promjenama na zaslonu.