Променете крайната страница на сесията за Webex Meetings

Тази процедура е само за Webex Meetings .

Можете да промените целевата страница, която се показва, когато приключи сесията на Webex . Webex показва една страница за домакини и друга страница за присъстващите; можете да използвате тази процедура, за да промените и двете страници.

1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Конфигурация > Webex Meetings .

2

Превъртете до Опции на сайта > Целева страница за хост по подразбиране: раздел, изберете Използвайте персонализирана страница .

3

В URL поле, въведете URL на страницата, която искате да покажете за хостове след края на сесиите.

4

В Страница за присъстващ домакин по подразбиране: раздел, изберете Използвайте персонализирана страница .

5

В URL поле, въведете URL на страницата, която искате да покажете за присъстващите след края на сесиите.

6

Щракнете върху Актуализиране.

Опции за сайта

Опция

Описание

Целева страница на организатор по подразбиране

Указва страница, която да се показва на домакините на срещи, когато срещите приключат. Изберете от следните опции:

 • Използвайте страница по подразбиране с марка Webex : За показване на страницата на Webex по подразбиране. За да покажете и промоционално съдържание за безплатни пробни версии на Webex , изберете Показване на промоционално съдържание .

 • Използвайте персонализирана страница: Въведете URL на друга страница, която да се показва на домакините, когато срещите приключат.


   

  Не е необходимо да въвеждате "http://" в URL.

Целева страница на присъстващите по подразбиране

Указва страница, която да се показва на присъстващите на срещата, когато срещите приключат. Изберете от следните опции:

 • Използвайте страница по подразбиране с марка Webex : За показване на страницата на Webex по подразбиране. За да покажете и промоционално съдържание за безплатни пробни версии на Webex , изберете Показване на промоционално съдържание .

 • Използвайте персонализирана страница: Въведете URL на друга страница, която да се показва на присъстващите, когато срещите приключат.


   

  Не е необходимо да въвеждате "http://" в URL.

Присъединяване към страница

За да покажете промоционално съдържание за безплатни пробни версии на Webex на страницата, която домакините и присъстващите използват за присъединяване към срещи, изберете Показване на промоционално съдържание .

Имейл с покана

За да покажете промоционално съдържание за безплатни пробни версии на Webex в имейли с покани, изберете Показване на промоционално съдържание .

Раздел за информация в срещата

Указва дали искате да се показва „зелено“ съобщение, което гласи „Благодаря, че работите на зелено чрез среща онлайн“.

Автоматично записване на всички сесии, използвайки мрежово записване

Указва дали искате автоматично да записвате всички сесии с помощта на мрежово базиран запис (NBR).


 

Тази функция е налична само ако опцията за запис е предвидена на вашия сайт.

Разрешете на хостовете да използват контроли за запис по време на автоматичен запис

Спецификации, ако искате хостовете да могат да използват контроли за запис като спри или Пауза по време на среща, за която е активиран автоматичен запис.

Позволява на организаторите да превъзлагат, редактират, забраняват и изтриват записи

Указва дали искате хостовете да могат да преназначават, редактират, деактивират и изтриват записи на сесии.

Изпращане на уведомителен имейл до организатора, когато записът на срещата е готов

Указва дали искате имейл с известие да бъде изпратен до домакина, когато записът на срещата е готов. Това не се препоръчва, когато Автоматично записвайте всички сесии опцията е включена.

Разрешаване на поддържането на телеконференцията в действие

Указва дали искате да разрешите телеконференцията да продължи, след като домакинът приключи срещата.

Настройка по подразбиране

Активирайте или деактивирайте стойност по подразбиране за настройката за поддържане на телеконференция.

Позволи на организатора на срещата да излезе от срещата, без да я завърши

Указва дали срещите приключват автоматично, когато домакинът напусне.

Относно използването на Webex Meetings на мобилни устройства

Администраторите на сайтове могат да използват Webex Meetings на мобилни устройства точно както би се използвал на компютър за преглед, присъединяване и прекратяване на срещи. Не се изисква уеб браузър. Вместо това инсталирайте приложение Webex Meetings на мобилно устройство , за да предоставите повечето функции за срещи.

Webex Meetings работи на iPhone, Android, Windows Phone и BlackBerry. Вижhttps://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk за информация относно използването на мобилното приложение Webex за Webex Meetings, Webex Events и Webex Training.

Активирайте Webex Meetings за мобилни устройства

Можете да активирате поддръжка за интегрирането на Webex Meetings на мобилни устройства. Когато интеграцията е завършена, всеки имейл с покана за среща, който получава поканеният, съдържа следната информация:

 • Инструкции за присъединяване към срещата

 • Връзка за присъединяване към срещата

 • Връзка за изтегляне на приложението Webex , ако поканеният все още не го е инсталирал.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете надолу до Опции на сайта > Мобилна поддръжка за раздел и проверете устройствата за активиране.

Настройте Хибридна стая за съвместна работа

Само за Webex Meetings

Когато хибридната функция за заседателни зали за сътрудничество (CMR), наричана по-рано Webex Enabled TelePresence, или Cisco Webex OneTouch, е осигурена за вашия сайт, потребителите могат да планират и започват съвместни срещи с Webex и TelePresence. Потребителите на Webex могат да се ангажират с потребителите на TelePresence в комбинирана среща, ако тяхното в помещението оборудване TelePresence е надстроено до най-новите версии. Потребителите на Webex могат да преглеждат и споделят съдържание с участниците в TelePresence .

В допълнение към уточняването на Хибридна стая за съвместна работа опции, трябва да:

 • Уверете се, че интеграцията на Webex инструменти за продуктивност с Microsoft Outlook е активирана. За Хибридна стая за съвместна работа това е процес в две стъпки:

  • Конфигурирайте настройките на сайта за инструменти за продуктивност.

  • За да позволите на потребителите на Хибридна стая за съвместна работа да планират срещи само за Webex с Microsoft Outlook , използвайки Webex инструменти за продуктивност, вашият сайт трябва да разполага с разширението на Cisco TelePresence Management Suite за Microsoft Exchange (TMSXE). Вижте Ръководство за хибридна конфигурация на Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR). за информация относно конфигурирането на TMSXE.


   

  Функцията Хибридна стая за съвместна работа се поддържа само за интеграцията на Microsoft Outlook за Windows. Понастоящем няма други интеграции на инструменти за продуктивност , които поддържат Хибридна стая за съвместна работа.

  Функционалността и външният вид на интеграцията на Microsoft Outlook се променят, когато Хибридна стая за съвместна работа е активиран. Вижте Ръководство за потребителя за интеграция на Webex и TelePresence с Outlook , достъпно от вашата страница с ръководства за потребителя на Webex Meetings за повече информация.

 • Уверете се, че Webex Meetings TelePresence типът сесия е активиран за:

  • Вашият сайт

  • Нови потребители на вашия сайт

   Тази опция е активирано по подразбиране за всички нови потребителски акаунти, но администраторите могат да я деактивират.

  • Всеки потребител, който е домакин на Хибридна стая за съвместна работа срещи

 • Вземете предпазни мерки, за да намалите проблемите с ниската честотна лента по време на срещи на вашия сайт:

  • Изберете VoIP и видео връзка през UDP/ TCP SSL.

  • Запазете настройката по подразбиране за максимална честотна лента на видеото от 15 кадъра в секунда за вашия сайт Webex Meetings .

  • Уверете се, че общите нужди от честотна лента за вашите Хибридна стая за съвместна работа срещи могат да бъдат задоволени. За допълнителна информация относно препоръчителна скорост настройки на конфигурацията на честотната лента за Хибридна стая за съвместна работа срещи вижте Хартия за мрежова честотна лента на Cisco Webex и "Предварки" в Ръководство за хибридна конфигурация на Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR). .

 • Разрешете аудиото на доставчика на телефонни услуги (TSP) да се използва във вашите срещи (ако е конфигурирано).

 • Разберете кои шаблони за срещи се използват за Хибридна стая за съвместна работа.

 • За информация относно най-новите известни проблеми и ограничения на Хибридна стая за съвместна работа вижте следните статии:

  WBS33 и по-нови: Общ преглед на актуализациите при блокиране за Cisco Webex Meetings

Посочете Хибридна стая за съвместна работа опции

Преди да започнете

Ако вашият сайт включва както потребители на Хибридна стая за съвместна работа Hybrid, така и потребители, които не са Хибридна стая за съвместна работа , и искате да позволите на потребителите на Хибридна стая за съвместна работа да планират срещи само за Webex с Microsoft Outlook , използвайки Webex инструменти за продуктивност, вашият сайт трябва да има разширението Cisco TelePresence Management Suite за Microsoft Exchange (TMSXE) е разгърнат. Вижте Ръководство за хибридна конфигурация на Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR). за информация относно конфигурирането на TMSXE.

Функцията Хибридна стая за съвместна работа трябва да бъде включена от администратора, за да бъде достъпна на сайта.

1

В лявата лента за навигация изберете Конфигурация > Общи настройки на сайта > OneTouch .

2

В Опции за TelePresence раздел, проверете Разрешаване на срещи на Cisco Webex OneTouch (само за срещи) .

Ако не изберете тази опция, останалите опции на Хибридна стая за съвместна работа (OneTouch TelePresence) са затъмнени.

3

В URL на услуга за резервации на Cisco TMS поле, въведете адреса на хоста, който разрешава връзката между Cisco TelePresence Management Suite (TMS ) и център за данни на Cisco Webex .

Тази опция за TMS е индикация, че Хибридна стая за съвместна работа (известен също като OneTouch 2.0) е осигурен за вашия сайт. Ако тази опция се отнася за CTSMAN, вашият сайт все още е осигурен за OneTouch 1.0. Вижте бележки за версията за администрация на сайта , налични от вашия сайт на Meeting Center , за разликите между OneTouch 1.0 и OneTouch 2.0. Обърнете се към Ръководство за хибридно конфигуриране на зали за съвместна работа (CMR). за информация относно конфигурирането на TMS.

Cisco TMS отговаря за планирането на срещите на Cisco TelePresence . Трябва да въведете правилния хост адрес, за да се свържете успешно със системата TelePresence .

4

Изберете дали да изпратите копие на имейла с покана до домакин на среща.

Когато е отметнато, домакинът получава два имейла, един за хоста, който включва код за достъп на хоста, и един за препращане на присъстващите на срещата. Тази опция не е отметната по подразбиране.

5

Изберете дали да показвате безплатни телефонни номера на вашите участници.

6

Проверете Активирайте контрола на честотната лента на TelePresence за осигуряване на най-доброто изживяване за всички потребители по време на споделяне или когато видео се показва в Хибридна стая за съвместна работа среща. Не премахвайте отметката от тази опция, освен ако не бъдете посъветвани да го направите от поддръжката на клиенти на Webex .

7

Уверете се, че Покажете добре дошлия екран на TelePresence е без отметка. Когато е поставена отметка, добре дошлият екран може да сведе до минимум наличното пространство на екрана за показване на видео на живо (срещу споделяне на екрана) на устройства TelePresence . Активирайте тази опция само когато е важно да се показват определени подробности, като информация за срещи, номера за повикване и клавиша за домакин на среща.

8

Под Webex VoIP и видео връзка , изберете Автоматично криптиран UDP/ TCP SSL .

Това позволява на Cisco TMS да се свързва през UDP с TelePresence Gateway. Ако UDP връзката не е разрешена, Cisco TMS се връща към TCP/ SSL. Не избирайте TCP SSL освен ако не бъдете посъветвани за това от поддръжката на клиенти на Webex .

9

Проверете Деактивирайте хибридния VoIP ако не искате да позволите на потребителите да се свързват с аудио през компютрите си.

10

Щракнете върху Актуализиране.