Změna koncové stránky relace pro aplikaci Webex Meetings

Tento postup platí pouze pro Webex Meetings .

Cílovou stránku, která se zobrazí po skončení relace služby Webex, můžete změnit. Webex zobrazuje jednu stránku pro hostitele a druhou stránku pro účastníky. Tento postup můžete použít ke změně obou stránek.

1

Přihlaste se do aplikace Webex Site Administration a přejděte na Konfigurace > Webex Meetings.

2

Posuňte se na Možnosti webu > Výchozí cílová stránka hostitele: část vyberte možnost Použít přizpůsobenou stránku.

3

V poli URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete po skončení relací zobrazit pro hostitele.

4

Na stránce Výchozí hostitel účastník: část vyberte možnost Použít přizpůsobenou stránku.

5

V poli URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete účastníkům zobrazit po skončení relací.

6

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti webu

Možnost

Popis

Výchozí cílová stránka hostitele

Určuje stránku, která se má zobrazit hostitelům schůzky při ukončení schůzky. Vyberte z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku se značkou Webex: Zobrazení výchozí stránky služby Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah zdarma zkušební verze služby Webex, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se má zobrazit hostitelům po skončení schůzky.


   

  Do adresy URL nemusíte zadávat "http://".

Výchozí cílová stránka účastníka

Určuje stránku, která se má zobrazit účastníkům schůzky při ukončení schůzky. Vyberte z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku se značkou Webex: Zobrazení výchozí stránky služby Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah zdarma zkušební verze služby Webex, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, kterou se účastníkům zobrazí po skončení schůzky.


   

  Do adresy URL nemusíte zadávat "http://".

Připojit se ke stránce

Chcete-li zobrazit propagační obsah zdarma zkušební verze služby Webex na stránce, kterou hostitelé a účastníci používají k připojení ke schůzkám, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

E-mailová pozvánka

Chcete-li zobrazit propagační obsah zdarma zkušební verze služby Webex v e-mailech s pozvánkami, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

Karta informací ve schůzce

Určuje, zda chcete zobrazit „zelenou“ zprávu, která říká „Děkujeme za zelenou práci při online schůzce“.

Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu

Určuje, zda chcete automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu (NBR).


 

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je na vašem webu zřízena možnost nahrávání.

Povolit hostitelům používat ovládací prvky pro záznam během automatického nahrávání

Určuje, pokud chcete, aby hostitelé mohli používat ovládací prvky pro nahrávání, jako je Zastavit nebo Pozastavit, během schůzky s povoleným automatickým nahráním.

Povolit hostitelům přeřadit, upravit, zakázat a odstranit záznamy

Určuje, zda chcete, aby hostitelé mohli přeřadit, upravovat, zakazovat a odstraňovat záznamy relací.

Odeslat hostiteli e-mailové oznámení, když je připraven nový záznam schůzky

Určuje, zda chcete, aby byl hostiteli odeslán e-mail s oznámením, když bude připraven záznam schůzky. Nedoporučuje se to, když je zapnuta možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.

Povolit zachování telekonference

Určuje, zda chcete povolit pokračování telekonference po skončení schůzky hostitelem.

Výchozí nastavení

Povolte nebo zakažte výchozí hodnotu pro nastavení zachování provozu telekonference.

Povolit hostiteli schůzky opustit schůzku, aniž by ji ukončil

Určuje, zda schůzky končí automaticky, když hostitel opustí.

O používání aplikace Webex Meetings na mobilních zařízeních

Správci webu mohou aplikaci Webex Meetings používat na mobilních zařízeních stejně jako v počítači k zobrazování, připojování a ukončování schůzek. Webový prohlížeč není vyžadován. Místo toho nainstalujte aplikaci Webex Meetings na mobilní zařízení, abyste mohli poskytovat většinu funkcí schůzek.

Aplikace Webex Meetings funguje na zařízeních iPhone, Android, Windows Phone a Blackberry. Informace o používání mobilní aplikace Webex pro aplikace Webex Meetings, Webex Events a Webex Training najdete v části https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk.

Povolit aplikaci Webex Meetings pro mobilní zařízení

Podporu integrace aplikace Webex Meetings na mobilních zařízeních můžete povolit. Po dokončení integrace obsahuje každá e-mailová pozvánka na schůzku, kterou pozvaná osoba obdrží, následující informace:

 • Pokyny pro připojení ke schůzce

 • Odkaz pro připojení ke schůzce

 • Odkaz ke stažení aplikace Webex, pokud ji pozvaná osoba ještě nenainstalovala.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu > možnosti .

2

Posuňte se dolů na Možnosti webu > Mobilní podpora pro část a zkontrolujte, zda zařízení povolíte.

Nastavit CMR Hybrid

Pouze pro aplikaci Webex Meetings

Když je pro váš web zřízena funkce Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid, dříve nazývaná Webex Enabled Telepresence nebo Cisco Webex OneTouch, mohou uživatelé plánovat a zahajovat společné schůzky se službami Webex a Telepresence. Uživatelé služby Webex se mohou zapojit do kombinované schůzky s uživateli služby Telepresence, pokud bylo jejich místní zařízení služby Telepresence upgradováno na nejnovější verze. Uživatelé služby Webex mohou zobrazit a sdílet obsah s účastníky služby Telepresence.

Kromě zadání možností CMR Hybrid musíte:

 • Ujistěte se, že je povolena integrace nástrojů produktivity služby Webex do aplikace Microsoft Outlook. Pro CMR Hybrid se jedná o proces ve dvou krocích:

  • Nakonfigurujte nastavení webu pro nástroje produktivity.

  • Aby mohli uživatelé služby CMR Hybrid plánovat schůzky pouze ve službě Webex s aplikací Microsoft Outlook pomocí nástrojů produktivity služby Webex, musí být na vašem webu nasazeno rozšíření sady Cisco Telepresence Management Suite pro Microsoft Exchange (TMSXE). Informace o konfiguraci protokolu TMSXE najdete v příručce k hybridní konfiguraci konferenčních místností Cisco (CMR).


   

  Funkce CMR Hybrid je podporována pouze pro integraci aplikace Microsoft Outlook pro systém Windows. CMR Hybrid v současné době nepodporují žádné jiné integrace nástrojů produktivity.

  Funkce a vzhled integrace aplikace Microsoft Outlook se změní, když je povolena služba CMR Hybrid. Další informace naleznete v uživatelské příručce integrace služby Webex a Telepresence do aplikace Outlook, která je k dispozici na stránce uživatelských příruček aplikace Webex Meetings.

 • Ujistěte se, že je typ relace Webex Meetings Telepresence povolen pro:

  • Váš web

  • Noví uživatelé na vašem webu

   Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny nové uživatelské účty, ale správci ji mohou zakázat.

  • Každý uživatel, který hostí schůzky CMR Hybrid

 • Proveďte preventivní opatření ke snížení problémů s nízkou šířkou pásma během schůzek na vašem webu:

  • Vyberte připojení VoIP a video přes UDP/TCP SSL.

  • Zachovejte výchozí nastavení maximální šířky pásma videa 15 snímků za sekundu pro svůj web aplikace Webex Meetings.

  • Zajistěte, aby bylo možné uspokojit potřeby agregované šířky pásma pro vaše schůzky CMR Hybrid. Další informace o doporučených nastaveních konfigurace šířky pásma pro schůzky CMR Hybrid naleznete v dokumentu o šířce pásma sítě Cisco Webex a v části „Předpoklady“ v příručce pro hybridní konfiguraci Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).

 • Povolte použití zvuku poskytovatele telefonních služeb (TSP) na schůzkách (pokud byla nakonfigurována).

 • Zjistěte, které šablony schůzek se používají pro CMR Hybrid.

 • Informace o nejnovějších známých problémech a omezeních CMR Hybrid naleznete v následujících článcích:

  WBS33 a novější: Přehled uzamčených aktualizací pro aplikaci Cisco Webex Meetings

Zadat možnosti hybridního řešení CMR

Než začnete

Pokud váš web zahrnuje uživatele CMR Hybrid i uživatele mimo CMR Hybrid a chcete uživatelům CMR Hybrid povolit plánování schůzek pouze služby Webex s aplikací Microsoft Outlook pomocí nástrojů produktivity Webex, musí být na vašem webu nasazeno rozšíření sady Cisco Telepresence Management Suite pro Microsoft Exchange (TMSXE). Podívejte se na Příručka k hybridní konfiguraci řešení Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) informace o konfiguraci TMSXE.

Aby byla na webu dostupná, musí správce zapnout funkci CMR Hybrid.

1

V levém navigačním panelu vyberte možnost . Konfigurace > Společná nastavení webu > Onetouch.

2

V části Možnosti telepresence zaškrtněte políčko Povolit schůzky Cisco Webex Onetouch (pouze schůzky).

Pokud tuto možnost nevyberete, zbývající možnosti CMR Hybrid (Onetouch Telepresence) budou ztlumeny.

3

Do pole URL adresy rezervační služby Cisco TMS zadejte adresu hostitele, která autorizuje připojení mezi sadou Cisco Telepresence Management Suite (TMS) a datovým centrem Cisco Webex.

Tato možnost TMS označuje, že je pro váš web zřízena služba CMR Hybrid (známá také jako Onetouch 2.0). Pokud se tato možnost týká CTSMAN, váš web je stále zřízený pro Onetouch 1.0. Rozdíly mezi aplikacemi Onetouch 1.0 a Onetouch 2.0 najdete v poznámkách k verzi správy webu, které jsou k dispozici na webu Meeting Center. Informace o konfiguraci TMS naleznete v Příručce k hybridní konfiguraci konferenčních místností (CMR).

Cisco TMS odpovídá za plánování schůzek Cisco Telepresence. Chcete-li se úspěšně připojit k systému Telepresence, musíte zadat správnou adresu hostitele.

4

Vyberte, zda se má odeslat kopii e-mailu s pozvánkou hostiteli schůzky.

Když je tato možnost zaškrtnuta, hostitel obdrží dva e-maily, jeden pro hostitele, který obsahuje přístupový kód hostitele, a jeden pro předávání účastníkům schůzky. Tato volba není ve výchozím nastavení zaškrtnutá.

5

Vyberte, zda se mají účastníkům zobrazit bezplatná telefonní čísla.

6

Zaškrtněte políčko Povolit ovládání šířky pásma systému Telepresence, aby během sdílení nebo při zobrazení videa na schůzce CMR Hybrid poskytovalo nejlepší zážitek všem uživatelům. Nezrušte zaškrtnutí této možnosti, pokud vám to nedoporučí zákaznická podpora Webex.

7

Zkontrolujte, zda není zaškrtnutá uvítací obrazovka Display Telepresence. Když je tato možnost zaškrtnuta, uvítací obrazovka může minimalizovat prostor na obrazovce pro zobrazení živého videa (oproti sdílení obrazovky) na zařízeních Telepresence. Tuto možnost povolte, pouze pokud je důležité zobrazit určité podrobnosti, jako jsou informace o schůzce, čísla pro přímé volání a klíč hostitele schůzky.

8

V části Webex VoIP a připojení videa vyberte možnost Automaticky šifrované UDP/TCP SSL.

To umožňuje systému Cisco TMS připojit přes UDP s bránou Telepresence. Pokud připojení UDP není povoleno, systém Cisco TMS se vrátí na protokol TCP/SSL. Nevybírejte TCP SSL, pokud vám to nedoporučí zákaznická podpora Webex.

9

Pokud nechcete uživatelům povolit připojení ke zvuku prostřednictvím počítačů, zaškrtněte možnost Zakázat službu Hybrid VoIP.

10

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.