Změna stránky Konec relace pro schůzky webexu

Tento postup je pouze pro schůzky webexu.

Vstupní stránku, která se zobrazí po konci relace Webexu, můžete změnit. Webex zobrazuje jednu stránku pro hostitele a druhou stránku pro účastníky; Tento postup můžete použít ke změně obou stránek.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na > webexových schůzek.

2

Přejděte na výchozí vstupní stránku > webu: vyberte Použít přizpůsobenou stránku.

3

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit hostitelům po ukončení relací.

4

Na stránce Výchozí hostitelský účastník: vyberte Použít přizpůsobenou stránku.

5

Do pole URL zadejte adresu URL stránky, kterou chcete zobrazit účastníkům po ukončení relací.

6

Klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Možnosti webu

Možnost

Popis

Výchozí vstupní stránka hostitele

Určuje stránku, která se má zobrazit hostitelům schůzek po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se má hostitelům zobrazit po skončení schůzek.


   

  Do adresy URL není nutné http:// "http://".

Výchozí vstupní stránka účastníka

Určuje stránku, která se má zobrazit účastníkům schůzky po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použít výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte zobrazit propagační obsah.

 • Použít přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se má účastníkům zobrazit po skončení schůzek.


   

  Do adresy URL není nutné http:// "http://".

Připojit se ke stránce

Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu na stránce, kterou hostitelé a účastníci používají k připojení ke schůzkám, vyberte zobrazit propagační obsah.

E-mailová pozvánka

Chcete-li zobrazit propagační obsah bezplatných zkušebních verze webexu na e-mailech s pozvánkami, vyberte možnost Zobrazit propagační obsah.

Karta informací ve schůzce

Určuje, zda chcete zobrazit "zelenou" zprávu s textem "Děkujeme za zelenou práci při schůzce online".

Automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu

Určuje, zda chcete automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu (NBR).


 

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je na vašem webu zřízena možnost nahrávání.

Povolit hostitelům používat ovládací prvky nahrávání během automatického nahrávání

Specifika, pokud chcete, aby hostitelé mohli používat ovládací prvky nahrávání, jako je Zastavení nebo Pozastavení během schůzky, která má povolený automatický záznam.

Povolit hostitelům přeřazení, úpravy, zakázání a odstranění nahrávek

Určuje, zda mají být hostitelé schopni znovu přiřadit, upravit, zakázat a odstranit záznamy relací.

Odeslat hostiteli e-mailové oznámení, když je připraven nový záznam schůzky

Určuje, zda chcete, aby byl hostiteli odeslán e-mail s oznámením, až bude záznam schůzky připraven. To se nedoporučuje, pokud je zapnuta možnost Automaticky zaznamenávat všechny relace.

Povolit zachování telekonference

Určuje, zda chcete povolit pokračování telekonference po tom, co hostitel schůzku ukončí.

Výchozí nastavení

Povolte nebo zakažte výchozí hodnotu pro nastavení Keep-Alive telekonference.

Povolit hostiteli schůzky opustit schůzku, aniž by ji ukončil

Určuje, zda schůzky končí automaticky, když hostitel odejde.

Používání schůzek Webexu na mobilních zařízeních

Správci webu mohou používat schůzky Webex na mobilních zařízeních stejně jako v počítači k zobrazení, připojení a ukončení schůzek. Webový prohlížeč není vyžadován. Místo toho nainstalujte aplikaci Webex Meetings do mobilního zařízení, abyste poskytli většinu funkcí schůzky.

Schůzky Webex fungují na zařízeních iPhone, Android, Windows Phone a BlackBerry. Informace https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk o používání mobilní aplikace Webex pro schůzky Webex , události Webex a školeníWebex naleznete v tématu Webex.

Povolení schůzek Webexu pro mobilní zařízení

Můžete povolit podporu integrace schůzek Webex na mobilních zařízeních. Po úspěšné integraci obsahuje každý e-mail s pozvánkou na schůzku, který pozvaný obdrží, následující informace:

 • Pokyny pro připojení ke schůzce

 • Odkaz pro připojení ke schůzce

 • Odkaz ke stažení aplikace Webex, pokud ji pozvaný dosud nenainstaloval.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > nastavení webu > možnosti .

2

Přejděte dolů do části Možnosti webu > mobilní podpory a zkontrolujte zařízení, která chcete povolit.

Nastavení CMR Hybrid

Pouze pro schůzky Webexu

Když je pro váš web zřízena hybridní funkce Pro spolupráci (CMR), dříve nazývaná Webex Enabled TelePresence nebo Cisco Webex OneTouch, mohou uživatelé naplánovat a zahájit společné schůzky s Webexem a TelePresence. Uživatelé webexu mohou spolupracovat s uživateli TelePresence v kombinované schůzce, pokud bylo jejich místní zařízení TelePresence upgradováno na nejnovější verze. Uživatelé webexu mohou prohlížet a sdílet obsah s účastníky Programu TelePresence.

Kromě určení hybridních možností CMR je třeba:

 • Zajistěte, aby byla povolena integrace nástrojů pro zvýšení produktivity webexu do aplikace Microsoft Outlook. U CMR Hybrid se jedná o dvoukrokový proces:


  Funkce CMR Hybrid je podporována pouze pro integraci aplikace Microsoft Outlook pro Windows. Žádné jiné integrace nástrojů pro zvýšení produktivity v současné době nepodporují CMR Hybrid.

  Funkce a vzhled integrace aplikace Microsoft Outlook se změní, když je povolena technologie CMR Hybrid. Další informace naleznete v uživatelské příručce Webex a TelePresence Integration to Outlook , která je k dispozici na stránce Uživatelsképříručky pro schůzky webexu.

 • Ujistěte se, že typ relace TelePresence schůzek webexu je povolen pro:

  • Váš web

  • Noví uživatelé na vašem webu

   Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena pro všechny nové uživatelské účty, ale správci ji mohou zakázat.

  • Každý uživatel, který hostí hybridní schůzky CMR

 • Přijměte opatření ke snížení problémů s nízkou šířkou pásma během schůzek na vašem webu:

 • Povolit použití zvuku poskytovatele telefonních služeb (TSP) při schůzkách (pokud je nakonfigurován).

 • Pochopte, které šablony schůzky se používají pro CMR Hybrid.

 • Informace o nejnovějších známých problémech a omezeních cmr hybrid naleznete v následujících článcích:

  WBS33 a novější:Přehled aktualizací uzamčení pro schůzky cisco webex

Určení hybridních voleb CMR

Než začnete

Pokud váš web zahrnuje uživatele CMR Hybrid i uživatele, kteří nejsou cmr hybrid, a chcete uživatelům CMR Hybrid povolit plánování schůzek pouze s aplikací Webex s aplikací Microsoft Outlook pomocí nástrojů Pro zvýšení produktivity Webex, musí být na vašem webu nasazeno rozšíření Cisco TelePresence Management Suite pro Microsoft Exchange (TMSXE). Informace o konfiguraci TMSXE najdete v příručce Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR) Hybrid Configuration Guide.

Aby byla funkce CMR Hybrid k dispozici na webu, musí být zapnuta správcem.

1

Na levém navigačním panelu vyberte možnost Konfigurace > nastavení webu > OneTouch.

2

V části Možnosti telepresence zaškrtněte políčko Povolit schůzky Cisco Webex OneTouch (pouze schůzky).

Pokud tuto možnost nevytáhli, ostatní možnosti CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) jsou ztlumené.

3

Do pole URL rezervační služby Cisco TMS zadejte adresu hostitele, která autorizuje spojení mezi sadou Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a datovým centrem Cisco Webex.

Tato možnost TMS je známkou toho, že cmr hybrid (také známý jako OneTouch 2.0) je zřízen pro váš web. Pokud tato možnost odkazuje na CTSMAN, váš web je stále zřízen pro OneTouch 1.0. Rozdíly mezi OneTouch 1.0 a OneTouch 2.0 jsou k dispozici v poznámkách k verzi správy webu dostupných na webu Centra pro schůzky. Informace o konfiguraci TMS naleznete v příručce hybridní konfigurace v zasedacích místnostech pro spolupráci (CMR).

Cisco TMS je zodpovědný za plánování schůzek Cisco TelePresence. Chcete-li se úspěšně připojit k systému TelePresence, musíte zadat správnou adresu hostitele.

4

Vyberte, zda chcete hostiteli schůzky odeslat kopii e-mailu s pozvánkou.

Je-li zaškrtnuto, hostitel obdrží dva e-maily, jeden pro hostitele, který obsahuje přístupový kód hostitele, a jeden pro předávání účastníkům schůzky. Tato možnost není ve výchozím nastavení zaškrtnutí.

5

Vyberte, zda chcete účastníkům zobrazit bezplatná telefonní čísla.

6

Zaškrtněte políčko Povolit řízení šířky pásma TelePresence, abyste poskytli nejlepší zážitek pro všechny uživatele během sdílení nebo při použití videa na hybridní schůzce CMR. Tuto možnost nezaškrtáte, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

7

Zkontrolujte, aby uvítací obrazovka Display TelePresence byla nezaškrtnutá. Je-li zaškrtnuto, může úvodní obrazovka minimalizovat velikost místa na obrazovce, které je k dispozici pro zobrazení živého videa (oproti sdílení obrazovky) na zařízeních TelePresence. Tuto možnost povolte pouze v případě, že je důležité zobrazit určité podrobnosti, například informace o schůzce, čísla pro volání a klíč hostitele schůzky.

8

V části Webex VoIP a videopřipojení vyberte Automaticky šifrované UDP/TCP SSL.

To umožňuje Cisco TMS připojit se přes UDP pomocí brány TelePresence. Pokud připojení UDP není povoleno, cisco TMS se vrátí zpět na TCP/SSL. Nevytažte protokol TCP SSL, pokud vám to nedoporučená zákaznická podpora společnosti Webex nedoporučená.

9

Pokud nechcete uživatelům povolit připojení ke zvuku prostřednictvím počítačů, zaškrtněte políčko Zakázat hybridní VoIP.

10

Klepněte na tlačítko Aktualizovat.