Endre siden for øktslutt for Webex Meetings

Denne prosedyren gjelder kun for Webex Meetings.

Du kan endre målsiden som vises når en Webex-økt avsluttes. Webex viser én side for verter og en annen side til deltakere. Du kan bruke denne fremgangsmåten for å endre begge sidene.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurer > Webex Meetings.

2

Bla til siden Alternativer for nettsted > Standard målside for vert: -delen, velg Bruk tilpasset side.

3

I URL-feltet skriver du inn URL-adressen til siden du vil vise for verter etter at øktene er avsluttet.

4

På deltakersidens Standardvert: -delen, velg Bruk tilpasset side.

5

I URL-feltet skriver du inn URL-adressen til siden du vil vise for deltakere etter at øktene er avsluttet.

6

Klikk på Oppdater.

Alternativer for nettsted

Alternativ

Beskrivelse

Standard målside for vert

Angir siden som skal vises til møteverter når møter avsluttes. Velg blant følgende alternativer:

 • Bruk standardsiden med Webex-varemerket: Slik viser du standard Webex-side. Hvis du også vil vise reklameinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velger du Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk tilpasset side: Skriv inn URL-adressen til en annen side som skal vises til verter når møter avsluttes.


   

  Du trenger ikke å angi «http://» i URL-adressen.

Standard målside for deltaker

Angir siden som skal vises til møtedeltakere når møter avsluttes. Velg blant følgende alternativer:

 • Bruk standardsiden med Webex-varemerket: Slik viser du standard Webex-side. Hvis du også vil vise reklameinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velger du Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk tilpasset side: Skriv inn URL-adressen til en annen side som skal vises til deltakere når møter avsluttes.


   

  Du trenger ikke å angi «http://» i URL-adressen.

Bli med på siden

Hvis du vil vise reklameinnhold for gratis Webex-prøveversjoner på siden som verter og deltakere bruker til å delta i møter, velger du Vis kampanjeinnhold.

E-postinvitasjon

Hvis du vil vise reklameinnhold for gratis Webex-prøveversjoner i e-postinvitasjoner, velger du Vis kampanjeinnhold.

Informasjonsfane for møtet

Angir om du vil vise en «grønn»-melding, som sier «Takk for at du jobber grønt ved å møtes på nettet».

Automatisk opptak av alle økter ved bruk av nettverksbasert opptak

Angir om du vil ta opp alle økter automatisk ved bruk av nettverksbasert opptak (NBR).


 

Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis opptaksalternativet er klargjort på nettstedet ditt.

Gi verter tillatelse til å bruke opptakskontroll under automatisk opptak

Angir om du vil at verter skal kunne bruke opptakskontroller som Stopp eller Pause i løpet av et møte som har automatisk opptak aktivert.

Gi verter tillatelse til å tilordne, redigere, deaktivere og slette opptak

Angir om du vil at verter skal kunne tilordne, redigere, deaktivere og slette opptak av økter.

Send e-postvarsel til verten når møteopptaket er klart

Angir om du vil at et e-postvarsel skal sendes til verten når møteopptaket er klart. Dette anbefales ikke når Automatisk opptak alle økter er slått på.

Aktiver vedlikehold av telefonkonferanse

Angir om du vil la telekonferansen fortsette etter at verten avslutter møtet.

Standardinnstilling

Aktiver eller deaktiver standardverdien for innstillingen Vedlikehold telekonferanse.

Gi møteverten tillatelse til å forlate møtet uten å avslutte det

Angir om møter avsluttes automatisk når verten forlater dem.

Om bruk av Webex Meetings på mobile enheter

Nettstedsadministratorer kan bruke Webex Meetings på mobile enheter, akkurat som hvordan det kan brukes på en datamaskin til å vise, delta på og avslutte møter. Dette krever ikke en nettleser. Installer i stedet en Webex Meetings-applikasjon på en mobilenhet for å tilby de fleste møtefunksjonene.

Webex Meetings fungerer på iPhone, Android, Windows Phone og BlackBerry-enheter. Se https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk for informasjon om bruk av Webex-mobilappen for Webex Meetings,Webex Events og Webex Training.

Aktiver Webex Meetings for mobile enheter

Du kan aktivere støtte for integrering av Webex Meetings på mobile enheter. Når integreringen er fullført, inneholder hver e-post med møteinvitasjon som en invitert person mottar, følgende informasjon:

 • Instruksjon for å delta på møtet

 • En kobling for å delta på møtet

 • En kobling for å laste ned Webex-programmet hvis den inviterte ikke har installert det ennå.

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.

2

Bla ned til Alternativer for nettsted > Mobilstøtte for delen, og kontroller enhetene som skal aktiveres.

Konfigurer CMR-hybrid

Kun for Webex Meetings

Når hybridfunksjonen Møterom for samarbeid (CMR), tidligere kalt Webex-aktivert TelePresence eller Cisco Webex OneTouch, er klargjort for nettstedet ditt, kan brukere planlegge og starte fellesmøter med Webex og TelePresence. Webex-brukere kan samhandle med TelePresence-brukere i et kombinert møte hvis det lokale TelePresence-utstyret deres har blitt oppgradert til de nyeste versjonene. Webex-brukere kan se og dele innhold med TelePresence-deltakere.

I tillegg til å spesifisere CMR-hybridalternativer må du:

 • Påse at integrasjon av produktivitetsverktøy for Webex i Microsoft Outlook er aktivert. For CMR-hybrid er dette en totrinns prosess:

  • Konfigurer nettstedsinnstillingene for produktivitetsverktøy.

  • For at CMR-hybridbrukere skal kunne planlegge rene Webex-møter med Microsoft Outlook ved hjelp av produktivitetsverktøy forWebex, må nettstedet ditt ha programserien Cisco TelePresence Management Suite Extension Microsoft Exchange (TMSXE) distribuert. Se Hybridkonfigurasjonsveiledning for Cisco Møterom for samarbeid (CMR) for informasjon om hvordan du konfigurerer TMSXE.


  CMR-hybridfunksjonen støttes kun for Microsoft Outlook-integreringen i Windows. Ingen andre integrasjoner av produktivitetsverktøy støtter for øyeblikket CMR-hybrid.

  Funksjonaliteten og utseendet for Microsoft Outlook-integreringen endres når CMR-hybrid er aktivert. Se brukerveiledningen for Webex og TelePresence-integrering i Outlook, tilgjengelig fra brukerveiledningsiden for Webex Meetings, for mer informasjon.

 • Påse at økttypen Webex MeetingsTelePresence er aktivert for:

  • Nettstedet ditt

  • Nye brukere på nettstedet ditt

   Dette alternativet er aktivert som standard for alle nye brukerkontoer, men administratorer kan deaktivere det.

  • Hver bruker som er vert for CMR-hybridmøter

 • Ta forholdsregler for å redusere problemer med lav båndbredde i løpet av møter på nettstedet ditt:

 • Tillat at lyd fra telefonileverandøren (TSP) brukes i møtene dine (hvis konfigurert).

 • Forstå hvilke møtemaler som brukes for CMR-hybrid.

 • Hvis du vil ha informasjon om de nyeste kjente problemene og begrensningene for CMR-hybrid, kan du lese følgende artikler:

  WBS33 og nyere:Oversikt over låseoppdateringer for Cisco Webex Meetings

Spesifiser CMR-hybridalternativer

Før du starter

Hvis nettstedet ditt inkluderer både CMR-hybridbrukere og ikke-CMR-hybridbrukere, og du vil la CMR-hybridbrukere planlegge rene Webex-møter med Microsoft Outlook ved hjelp av produktivitetsverktøy for Webex, må nettstedet ditt ha programserien Cisco TelePresence Management Suite Extension Microsoft Exchange (TMSXE) distribuert. Se Hybridkonfigurasjonsveiledning for Cisco Møterom for samarbeid (CMR) for informasjon om hvordan du konfigurerer TMSXE.

CMR-hybridfunksjonen må være slått på av administratoren for at den skal være tilgjengelig på nettstedet.

1

I navigasjonsfeltet til venstre velger du Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > OneTouch.

2

I delen Alternativer for TelePresence merker du av for Tillat Cisco Webex OneTouch-møter (kun møter).

Hvis du ikke velger dette alternativet, nedtones resten av alternativene for CMR-hybrid (OneTouch TelePresence).

3

I feltet URL-adresse for Cisco TMS-bestillingstjeneste oppgir du vertsadressen som autoriserer tilkoblingen mellom Ciscos administrasjonspakke for TelePresence (TMS) og Cisco Webex-datasenteret.

Dette TMS-alternativet er en indikasjon på at CMR-hybrid (også kjent som OneTouch 2.0) er klargjort for nettstedet ditt. Hvis dette alternativet henviser til CTSMAN, er nettstedet ditt fremdeles klargjort for OneTouch 1.0. Se produktmerknadene for nettstedsadministrasjon som er tilgjengelige fra Meeting Center-nettstedet, for forskjeller mellom OneTouch 1.0 og OneTouch 2.0. Henvis til Hybridkonfigurasjonsveiledning for Møterom for samarbeid (CMR) for informasjon om hvordan du konfigurerer TMS.

Cisco TMS er ansvarlig for planlegging av Cisco TelePresence-møter. Du må angi riktig vertsadresse for å koble til TelePresence-systemet.

4

Velg om du vil sende en kopi av e-postinvitasjonen til møteverten.

Når dette alternativet er valgt, mottar verten to e-postmeldinger – én for verten, som inkluderer vertstilgangskoden, og én som kan videresendes til møtedeltakere. Dette alternativet er ikke valgt som standard.

5

Velg om du vil vise gratisnumre til deltakerne dine.

6

Merk av for Aktiver TelePresence-båndbreddekontroll for å gi den beste opplevelsen for alle brukere ved deling eller når video vises i et CMR-hybridmøte. Ikke fjern valget av dette alternativet med mindre du er anbefalt å gjøre dette av Webex kundestøtte.

7

Påse at Vis velkomstskjerm for TelePresence ikke er valgt. Når dette alternativet er valgt, kan velkomstskjermen minimere mengden av skjermplass som er tilgjengelig for visning av live-video (sammenlignet med skjermdeling) på TelePresence-enheter. Aktiver dette alternativet kun når det er viktig å vise bestemte detaljer, for eksempel møteinformasjon, innringingsnumre og møtevertsnøkkelen.

8

Under VoIP- og videotilkobling for Webex, velger du Automatisk kryptert UDP/TCP SSL.

Dette gjør det mulig for Cisco TMS å koble til over UDP med TelePresence-gatewayen. Hvis UDP-tilkoblingen ikke er tillatt, faller Cisco TMS tilbake til TCP/SSL. Ikke velg TCP SSL med mindre du anbefales å gjøre det av Webex kundestøtte.

9

Merk av for Deaktiver hybrid-VoIP hvis du ikke vil tillate brukere å koble til lyd via datamaskinene sine.

10

Klikk på Oppdater.