Ändra sessionens slutsida för Webex Meetings

Denna procedur är endast för Webex Meetings.

Du kan ändra startsidan som visas när en Webex-session avslutas. Webex visar en sida för värdar och en annan sida för deltagare. Du kan använda denna procedur för att ändra båda sidorna.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings .

2

Bläddra till webbplatsalternativen för > standardvärdens landningssida: väljer du Använd anpassad sida.

3

I URL-fältet anger du URL:en till sidan som du vill visa för värdarna när sessionen har avslutas.

4

Under avsnittet Deltagarens standardstartsida väljer du Använd anpassad sida.

5

I URL-fältet anger du URL:en till sidan som du vill visa för deltagarna när sessionen har avslutas.

6

Klicka på Uppdatera.

Webbplatsalternativ

Alternativ

Beskrivning

Värdens standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesvärdar när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att också visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

 • Använd anpassad sida: Skriv in en annan sidas URL att visa för värdar när möten slutar.


   

  Du behöver inte ange ”http://” i URL:en.

Deltagares standardstartsida

Anger sidan att visa för mötesdeltagare när möten slutar. Välj från följande alternativ:

 • Använd Webex-märkt standardsida: För att visa Webex-standardsidan. Välj Visa reklaminnehåll för att också visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex.

 • Använd anpassad sida: Ange URL:en för en annan sida att visa deltagarna när möten slutar.


   

  Du behöver inte ange ”http://” i URL:en.

Delta på sidan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på sidan som värdar och deltagare använder för att delta i möten.

E-postinbjudan

Välj Visa reklaminnehåll för att visa reklaminnehåll för en gratis provperiod med Webex på e-postinbjudan.

Flik för information under möte

Anger om du vill visa ”miljömedvetet”-meddelande som säger ”Tack för att du arbetar miljömedvetet genom att mötas online”.

Spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning

Anger om du vill spela in alla sessioner automatiskt med nätverksbaserad inspelning (NBR).


 

Denna funktion är endast tillgänglig om inspelningsalternativet tillhandahålls på din webbplats.

Tillåt värdar att använda inspelningskontroller under automatisk inspelning

Specifika funktioner för att värdar ska kunna använda inspelningskontroller som Stopp eller Paus under ett möte som har automatisk inspelning aktiverat.

Tillåt värdar att omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar

Anger om du vill att värdar ska kunna omtilldela, redigera, inaktivera och ta bort inspelningar av sessioner.

Skicka e-postbekräftelse till värden när mötesinspelningen är klar

Anger om du vill att e-postbekräftelse ska skickas till värden när mötesinspelningen är klar. Detta rekommenderas inte när alternativet Spela automatiskt in alla sessioner är aktiverat.

Aktivera håll-vid-liv telekonferens

Anger om du vill tillåta att telekonferensen fortsätter efter att värden har avslutat mötet.

Standardinställning

Aktivera eller inaktivera standardvärdet för håll-vid-liv telekonferens.

Tillåt att mötesvärdar lämnar mötet utan att avsluta det

Anger om mötet ska avslutas automatiskt när värden lämnar.

Om användning av Webex Meetings på mobila enheter

Webbplatsadministratörer kan använda Webex Meetings mobila enheter precis som hur det skulle användas på en dator för att visa, delta i och avsluta möten. Det krävs ingen webbläsare. Installera istället ett nytt Webex Meetings på en mobil enhet för att få de flesta mötesfunktions funktionerna.

Webex Meetings fungerar på iPhone-, Android-, Windows Phone- och BlackBerry-enheter. Se för information om hur du använder Webex mobilapp för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training.https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk

Aktivera Webex Meetings för mobila enheter

Du kan aktivera stöd för integrering av Webex Meetings på mobila enheter. När integreringen är genomförd kommer alla e-postinbjudningar till möten som de inbjudna får att innehålla följande information:

 • Anvisningar för att delta i mötet

 • En länk för att delta i mötet

 • En länk för att hämta Webex-programmet om den inbjudne ännu inte har installerat programmet.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra ned till avsnittet Webbplatsalternativ > Mobile Support för och markera enheterna du vill aktivera.

Konfigurera CMR Hybrid

Endast för Webex Meetings

När funktionen mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid, tidigare kallad Webex-aktiverad TelePresence eller Cisco Webex OneTouch, tillhandahålls på din webbplats kan användare schemalägga och starta gemensamma möten med Webex och TelePresence.Webex-användare kan samarbeta med TelePresence-användare i ett kombinerat möte om deras interna TelePresence-utrustning är uppgraderad till de senaste versionerna.Webex-användare kan visa och dela innehåll med TelePresence-mötesdeltagare.

Förutom att ange CMR Hybrid-alternativ måste du:

 • Se till att integreringen av Webex produktivitetsverktyg till Microsoft Outlook är aktiverad. För CMR Hybrid är detta en tvåstegsprocess:

  • Konfigurera webbplatsinställningarna för produktivitetsverktygen.

  • För att tillåta CMR Hybrid-användare att schemalägga endast-Webex-möten via Microsoft Outlook med Webex produktivitetsverktyg måste Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (TMSXE) finnas distribuerad på din webbplats. Se Konfigurationsguide för Cisco-mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.


  CMR Hybrid-funktionen har endast stöd för Microsoft Outlook-integreringen för Windows. Inga andra integrationer av produktivitetsverktygen har för närvarande stöd för CMR Hybrid.

  Funktionaliteten och utseendet hos Microsoft Outlook-integreringen ändras när CMR Hybrid aktiveras. Mer information finns i Användarguiden för integreringen av Outlook till Webex och TelePresence, som finns tillgänglig via din sida över användarguider för Webex Meetings.

 • Se till att sessionstypen TelePresence i Webex Meetings är aktiverad för:

  • Din webbplats

  • Nya användare på din webbplats

   Detta alternativ är aktiverat som standard för alla nya användarkonton, men administratörer kan inaktivera det.

  • Varje användare som är värd för CMR Hybrid-möten

 • Vidta försiktighetsåtgärder för att minska problem med begränsad bandbredd under möten på din webbplats:

  • Välj en VoIP- och videoanslutning över UDP/TCP SSL.

  • Behåll standardvärdet på 15 fps maximal videobandbredd för din Webex Meetings-webbplats.

  • Se till att de sammanlagda bandbreddsbehoven för dina CMR Hybrid-möten kan uppfyllas. För ytterligare information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfigurationen i CMR Hybrid-möten, se Cisco Webex-dokumentet om nätverksbandbredd och "Förutsättningar" i Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR)Hybrid.

 • Låt ljud via telefonitjänstleverantör (TSP) användas under dina möten (om detta har konfigurerats).

 • Förstå vilka mötesmallar som används för CMR Hybrid.

 • Information om senaste kända problem och begränsningar med CMR Hybrid finns i följande artiklar:

  WBS33 och senare:Översikt över låsta uppdateringar Cisco Webex Meetings

Ange CMR Hybrid-alternativ

Innan du börjar

Om din webbplats inkluderar både CMR Hybrid-användare och icke-CMR Hybrid-användare och du vill tillåta CMR Hybrid-användare att schemalägga endast-Webex-möten via Microsoft Outlook med Webex produktivitetsverktyg måste Cisco TelePresence Management Suite Extension för Microsoft Exchange (TMSXE) finnas distribuerad på din webbplats. Se Konfigurationsguide för Cisco mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMSXE.

CMR Hybrid-funktionen måste aktiveras av administratören för att den ska vara tillgänglig på webbplatsen.

1

Till vänster väljer navigeringsrad du Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >OneTouch.

2

I avsnittet TelePresence-alternativ markerar du Tillåt Cisco Webex OneTouch-möten (endast Meetings).

Om du inte väljer detta alternativ kommer resten av alternativen för CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) att vara gråtonade.

3

I adressfältet för URL till Cisco TMS bokningstjänst anger du den värdadress som verifierar anslutningen mellan Cisco TelePresence Management Suite (TMS) och Cisco Webex datacenter.

Detta TMS-alternativ är en indikation på att CMR Hybrid (även känt som OneTouch 2.0) tillhandahålls på din webbplats. Om detta alternativ hänvisar till CTSMAN tillhandahålls fortfarande OneTouch 1.0 på din webbplats. Se Versionsinformation om webbplatsadministrering som finns tillgänglig via din Meeting Center-webbplats för att läsa om skillnaderna mellan OneTouch 1.0 och OneTouch 2.0. Se Konfigurationsguide för mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid för mer information om konfigurering av TMS.

Cisco TMS ansvarar för att schemalägga Cisco TelePresence-möten. Du måste ange den korrekta värdadressen för att ansluta till TelePresence-systemet.

4

Välj om du vill skicka en kopia av e-postinbjudan till mötesvärden.

När detta är markerat mottar värden två e-postmeddelanden: ett till värden, vilket inbegriper värdens åtkomstkod, och ett som ska vidarebefordras till mötesdeltagarna. Det här alternativet är avmarkerat som standard.

5

Välj om du vill visa avgiftsfria telefonnummer för dina mötesdeltagare.

6

Markera Aktivera bandbreddskontroll för TelePresence för att tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla användare under delning eller när video visas i ett CMR Hybrid-möte. Avmarkera inte detta alternativ såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

7

Se till att Visa TelePresence-välkomstskärm är avmarkerad. När alternativet är markerat kan välkomstskärmen komma att minimera mängden tillgänglig skärmyta som kan visa direktsänd video (kontra skärmdelning) på TelePresence-enheter. Aktivera endast detta alternativ när det är viktigt att visa vissa uppgifter, såsom mötesinformation, inringningsnummer och mötesvärdens nyckel.

8

Under Webex VoIP- och videoanslutning väljer du Automatiskt krypterad UDP/TCP SSL.

Detta gör att Cisco TMS kan ansluta över UDP med TelePresence Gateway. Om UDP-anslutning inte är tillåten kommer Cisco TMS att återgå till TCP/SSL. Välj inte TCP SSL såvida inte Webex kundtjänst råder dig att göra det.

9

Markera Inaktivera Hybrid VoIP om du inte vill låta användare ansluta till ljud via sina datorer.

10

Klicka på Uppdatera.