De eindpagina van sessies wijzigen voor Webex-vergaderingen

Deze procedure is alleen bedoeld voor Webex Meetings.

U kunt de bestemmingspagina wijzigen die wordt weergegeven als een Webex-sessie wordt beëindigd. In Webex wordt één pagina weergegeven voor hosts en één voor deelnemers. Via deze procedure kunt u beide pagina's wijzigen.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie en > Webex Meetings .

2

Blader naar de Site-opties >standaard bestemmingspagina host: de optie Aangepaste pagina gebruiken.

3

Voer in het veld URL de URL in van de pagina die u voor hosts wilt weergeven na beëindiging van de sessie.

4

Selecteer in het gedeelte Standaardpagina hostdeelnemer: de optie Aangepaste pagina gebruiken.

5

Voer in het veld URL de URL in van de pagina die u voor deelnemers wilt weergeven na beëindiging van de sessie.

6

Klik op Bijwerken.

Site-opties

Optie

Beschrijving

Standaard bestemmingspagina host

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor vergaderinghosts wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: De standaard Webex-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor hosts wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   

  U hoeft het gedeelte 'http://' niet in te voeren voor de URL.

Standaard bestemmingspagina deelnemer

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor de deelnemers aan de vergadering wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: De standaard Webex-pagina wordt weergegeven. Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor deelnemers wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   

  U hoeft het gedeelte 'http://' niet in te voeren voor de URL.

Deelnemen aan pagina

Als u ook promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex op de pagina wilt weergeven die hosts en deelnemers gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Uitnodigingsbericht

Als u promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven in uitnodigingsberichten, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Tabblad Info in vergadering

Geeft aan of u een 'groen' bericht met de tekst 'Bedankt voor uw groene manier van werken door online te vergaderen' wilt weergeven.

Automatisch alle sessies opnemen met Network Based Recording

Geeft aan of u automatisch alle sessies met Network Based Recording (NBR) wilt opnemen.


 

Deze functie is alleen beschikbaar als de opnameoptie beschikbaar is op uw site.

Hosts toestaan besturingselementen voor opnamen te gebruiken tijdens automatisch opnemen

Specificeert als u wilt dat hosts opnamebedieningselementen zoals Stoppen of Onderbreken kunnen gebruiken tijdens een vergadering waarin automatisch opnemen is ingeschakeld.

Hosts toestaan opnamen opnieuw toe te toewijzen, te bewerken, uit te schakelen en te verwijderen

Geeft aan of u wilt dat hosts opnamen van sessies opnieuw kunnen toewijzen, bewerken, uitschakelen en verwijderen.

Stuur e-mailmelding naar de host wanneer de vergaderingopname gereed is

Geeft aan of u een opname e-mailmelding naar de host wilt sturen wanneer de opname van de vergadering is gemaakt. Dit wordt niet aanbevolen wanneer de optie Alle sessies automatisch opnemen is ingeschakeld.

Continue verbinding met teleconferentie inschakelen

Geeft aan of de teleconferentie mag worden voortgezet nadat de host de vergadering heeft beëindigd.

Standaardinstelling

De standaardwaarde voor Continue verbinding met teleconferentie in- of uitschakelen.

De host toestaan de vergadering te verlaten zonder deze te beëindigen

Geeft aan of u vergaderingen automatisch wilt beëindigen als de host de vergadering verlaat.

Over het gebruik van Webex-vergaderingen op mobiele apparaten

Sitebeheerders kunnen Webex Meetings apparaten gebruiken, net zoals op een computer om vergaderingen weer te Webex Meetings, bij te wonen en te beëindigen. Er is geen webbrowser vereist. Installeer in plaats daarvan Webex Meetings-toepassing op een mobiel apparaat om de meeste vergaderfunctionaliteiten te bieden.

Webex Meetings werkt op iPhones en Android-, Windows Phone- en BlackBerry-apparaten. Zie voor informatie over het gebruik van de mobiele Webex-app voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training.https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk

Webex-vergaderingen op mobiele apparaten inschakelen

U kunt ondersteuning voor de integratie van Webex-vergaderingen op mobiele apparaten inschakelen. Wanneer de integratie is voltooid, bevat elk uitnodigingsbericht dat een deelnemer ontvangt, de volgende informatie:

 • Instructies om deel te nemen aan de vergadering.

 • Een koppeling om deel te nemen aan de vergadering.

 • Een koppeling om de Webex-toepassing te downloaden wanneer de genodigde de toepassing nog niet heeft geïnstalleerd.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Scrol omlaag naar het gedeelte Siteopties > mobiele ondersteuning voor en schakel het selectievakje in van de apparaten die u wilt inschakelen.

Hybride CMR instellen

Alleen voor Webex-vergaderingen

Wanneer de functie hybride Collaboration Meeting Rooms (CMR), eerder Webex(-geactiveerde) TelePresence of Cisco Webex OneTouch genoemd, beschikbaar is voor uw site, kunnen gebruikers gezamenlijke vergaderingen plannen en starten met Webex en TelePresence.Webex-gebruikers kunnen via een gecombineerde vergadering contact maken met TelePresence-gebruikers, mits de gebruikte TelePresence-apparatuur is bijgewerkt naar de nieuwste versie.Webex-deelnemers kunnen inhoud van TelePresence-deelnemers weergeven en inhoud met ze delen.

Naast de hybride CMR-opties die u moet opgeven, moet u het volgende doen:

 • Zorg ervoor dat de integratie met Microsoft Outlook voor Webex-productiviteitstools is ingeschakeld. Voor hybride CMR is dit een proces van twee stappen:

  • Configureer de site-instellingen voor Productiviteitstools.

  • Om ervoor te zorgen dat hybride CMR-gebruikers Webex-vergaderingen in Microsoft Outlook kunnen plannen met behulp van Webex-productiviteitstools, moet voor uw site de Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE) zijn geïmplementeerd.Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.


  De hybride CMR-functie wordt alleen ondersteund door de Microsoft Outlook-integratie voor Windows. Momenteel wordt hybride CMR niet ondersteund door een andere integratie van Productiviteitstools.

  De functionaliteit en het uiterlijk van de Microsoft Outlook-integratie verandert wanneer hybride CMR is ingeschakeld. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van Webex- en TelePresence-integratie met Outlook, beschikbaar op uw pagina Webex Meetings-gebruikershandleidingen, voor meer informatie.

 • Zorg ervoor dat het Webex Meetings TelePresence-sessietype is ingeschakeld voor:

  • Uw site

  • Nieuwe gebruikers op uw site

   Deze optie is standaard ingeschakeld voor alle nieuwe gebruikersaccounts, maar beheerders kunnen deze optie uitschakelen.

  • Elke gebruiker die hybride CMR-vergaderingen host

 • Neem voorzorgsmaatregelen om problemen met weinig bandbreedte te verminderen tijdens vergaderingen op uw site:

  • Selecteer een VoIP- en videoverbinding over UDP/TCP SSL.

  • Behoud de standaardinstelling van 15 fps voor maximumvideobandbreedte voor uw Webex Meetings-site.

  • Zorg ervoor dat aan verzamelde bandbreedtebehoeften voor uw hybride CMR-vergaderingen kan worden voldaan. Aanvullende informatie over aanbevolen bandbreedteconfiguratie-instellingen voor hybride CMR-vergaderingen vindt u bij de Cisco Webex-document Netwerkbandbreedte en 'Vereisten' in de Configuratiehandleiding van hybride Cisco Collaboration Meeting Rooms(CMR).

 • Toestaan dat Audio van telefonieserviceprovider (TSP) in uw vergaderingen wordt gebruikt (indien geconfigureerd).

 • Inzicht in vergaderingssjablonen die worden gebruikt voor hybride CMR.

 • Zie de volgende artikelen voor meer informatie over de laatste bekende problemen en beperkingen met hybride CMR:

  WBS33 en hoger:Overzicht van Updates vergrendelen voor Cisco Webex Meetings

Hybride CMR-opties opgeven

Voordat u begint

Als uw site zowel hybride CMR-gebruikers als niet-hybride CMR-gebruikers bevat en u ervoor wilt zorgen dat hybride CMR-gebruikers Webex-vergaderingen in Microsoft Outlook kunnen plannen met behulp van Webex-productiviteitstools, moet voor uw site de Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange (TMSXE) zijn geïmplementeerd. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor Cisco hybride samenwerkingsvergaderruimten (CMR) voor meer informatie over het configureren van TMSXE.

De beheerder moet de functie hybride CMR inschakelen, zodat deze op de site beschikbaar is.

1

Selecteer in de navigatiebalk configuratie configuratie en > Algemene site-instellingen > OneTouch.

2

Schakel in het gedeelte TelePresence-opties het selectievakje Cisco Webex OneTouch-vergaderingen toestaan (alleen vergaderingen) in.

Als u deze optie niet selecteert, zijn de overige opties voor hybride CMR (OneTouch TelePresence) niet beschikbaar.

3

Voer in het veld Boekingsservice-URL van de Cisco TMS het hostadres in dat de verbinding autoriseert tussen de Cisco TelePresence Management Suite (TMS) en het Cisco Webex-gegevenscentrum.

Deze TMS-optie is een indicatie dat hybride CMR (ook bekend als OneTouch 2.0) is ingeschakeld voor uw site. Als deze optie verwijst naar CTSMAN, is uw site nog steeds ingeschakeld voor OneTouch 1.0. Raadpleeg de Release-opmerkingen Sitebeheer die beschikbaar zijn op uw Meeting Center-site voor verschillen tussen OneTouch 1.0 en OneTouch 2.0. Raadpleeg de Configuratiehandleiding voor hybride CMR (samenwerkingsvergaderruimte) voor meer informatie over het configureren van TMS.

De Cisco TMS is verantwoordelijk voor het plannen van Cisco TelePresence-vergaderingen. U moet het correcte hostadres invoeren om verbinding te kunnen maken met het TelePresence-systeem.

4

Geef aan of u een kopie van de uitnodigingse-mail naar de vergaderingshost wilt verzenden.

Als dit is ingeschakeld, ontvangt de host twee e-mails: een voor de host, met de hosttoegangscode, en een die hij of zij kan doorsturen naar deelnemers aan de vergadering. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

5

Selecteer of u gratis telefoonnummers voor uw deelnemers wilt weergeven.

6

Schakel TelePresence-bandbreedtecontrole inschakelen in om de beste ervaring voor alle gebruikers te bieden tijdens het delen of wanneer een video wordt weergegeven in een hybride CMR-vergadering. Schakel deze optie niet uit tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

7

Zorg ervoor dat TelePresence-welkomstscherm weergeven is uitgeschakeld. Als dit is ingeschakeld, kan het welkomstscherm de hoeveelheid beschikbare schermruimte voor het weergeven van live-video (in plaats van scherm delen) minimaliseren op TelePresence-apparaten. Schakel deze optie alleen in als het belangrijk is om bepaalde gegevens weer te geven, zoals vergaderingsinformatie, inbelnummers en de hostsleutel van de vergadering.

8

Selecteer onder Webex VoIP- en videoverbindingAutomatisch gecodeerde UDP/TCP SSL.

De Cisco TMS kan zo via UDP verbinding maken met de TelePresence Gateway. Als een UDP-verbinding niet is toegestaan, maakt Cisco TMS gebruik van TCP/SSL. Schakel TCP SSL niet in, tenzij dit wordt geadviseerd door de Webex-klantenservice.

9

Selecteer Hybride VoIP uitschakelen om de functie uit te schakelen waarmee gebruikers een audioverbinding kunnen maken via hun computer.

10

Klik op Bijwerken.