Zmiana strony końcowej sesji dla spotkań Webex

Ta procedura dotyczy tylko Webex Meetings .

Możesz zmienić stronę docelową, która pojawi się po zakończeniu sesji Webex. Webex wyświetla jedną stronę dla prowadzących i inną dla uczestników; można użyć tej procedury, aby zmienić obie strony.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Webex Meetings.

2

Przewiń do Opcje witryny > Domyślna strona docelowa prowadzącego: wybierz Użyj spersonalizowanej strony.

3

W polu URL wprowadź adres URL strony, którą chcesz wyświetlić dla prowadzących po zakończeniu sesji.

4

Na stronie Domyślny uczestnik prowadzącego: wybierz Użyj spersonalizowanej strony.

5

W polu URL wprowadź adres URL strony, którą chcesz wyświetlić dla uczestników po zakończeniu sesji.

6

Kliknij opcję Aktualizuj.

Opcje witryny

Opcja

Opis

Domyślna strona początkowa prowadzącego

Określa stronę, która ma być wyświetlana prowadzącym spotkania po zakończeniu spotkań. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony z marką Webex: Aby wyświetlić domyślną stronę Webex. Aby wyświetlić również zawartość promocyjną do darmowych testów Webex, wybierz opcję Pokaż zawartość promocyjną.

 • Użyj spersonalizowanej strony: Wprowadź adres URL innej strony, która ma być wyświetlana prowadzącym po zakończeniu spotkań.


   

  Nie musisz wpisywać "http://" w adresie URL.

Domyślna strona docelowa uczestnika

Określa stronę, która ma być wyświetlana uczestnikom spotkania po zakończeniu spotkania. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj domyślnej strony z marką Webex: Aby wyświetlić domyślną stronę Webex. Aby wyświetlić również zawartość promocyjną do darmowych testów Webex, wybierz opcję Pokaż zawartość promocyjną.

 • Użyj spersonalizowanej strony: Wprowadź adres URL innej strony, która ma być wyświetlana uczestnikom po zakończeniu spotkań.


   

  Nie musisz wpisywać "http://" w adresie URL.

Dołącz – strona

Aby wyświetlić zawartość promocyjną do bezpłatnych wersji próbnych Webex na stronie, której gospodarze i uczestnicy używają do dołączania do spotkań, wybierz opcję Pokaż zawartość promocyjną.

E-mail z zaproszeniem

Aby wyświetlić zawartość promocyjną do bezpłatnych wersji próbnych Webex w zaproszonych wiadomościach e-mail, wybierz opcję Pokaż zawartość promocyjną.

Karta Informacje podczas spotkania

Określa, czy chcesz wyświetlić komunikat „zielony”, który mówi „Dziękujemy za pracę na zielono poprzez spotkanie online”.

Nagrywaj automatycznie wszystkie sesje za pomocą rejestracji sieciowej

Określa, czy chcesz automatycznie nagrywać wszystkie sesje przy użyciu nagrywania sieciowego (NBR).


 

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja nagrywania jest skonfigurowana w Twojej witrynie.

Zezwalaj prowadzącym na używanie elementów sterujących podczas automatycznego nagrywania

Określa, czy gospodarze mają mieć możliwość korzystania z elementów sterujących nagraniem, takich jak Stop lub Pause podczas spotkania z włączoną funkcją automatycznego nagrywania.

Zezwalaj prowadzącym na ponowne przypisywanie, edytowanie, wyłączanie i usuwanie nagrań

Określa, czy chcesz, aby prowadzący mogli ponownie przypisywać, edytować, wyłączać i usuwać nagrania sesji.

Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do prowadzącego, gdy nagranie spotkania będzie gotowe

Określa, czy chcesz, aby wiadomość e-mail z powiadomieniem została wysłana do prowadzącego, gdy nagranie spotkania będzie gotowe. Nie jest to zalecane, gdy opcja Automatycznie rejestruj wszystkie sesje jest włączona.

Włącz podtrzymywanie telekonferencji

Określa, czy chcesz zezwolić na kontynuowanie telekonferencji po zakończeniu spotkania przez prowadzącego.

Ustawienie domyślne:

Włączanie lub wyłączanie wartości domyślnej dla ustawienia Teleconference Keep-Alive.

Zezwól prowadzącemu spotkanie na opuszczenie spotkania bez jego zakończenia

Określa, czy spotkania kończą się automatycznie po opuszczeniu przez prowadzącego.

O korzystaniu z Webex Meetings na urządzeniach mobilnych

Administratorzy witryny mogą korzystać z aplikacji Webex Meetings na urządzeniach mobilnych, podobnie jak w przypadku korzystania z komputera do wyświetlania, dołączania i kończenia spotkań. Przeglądarka internetowa nie jest wymagana. Zamiast tego zainstaluj aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym, aby zapewnić większość funkcji spotkań.

Webex Meetings działa na urządzeniach iPhone, Android, Windows Phone i BlackBerry. Informacje na temat korzystania z aplikacji mobilnej Webex w aplikacjach Webex Meetings, Webex Events i Webex Training można znaleźć https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk.

Włącz Webex Meetings dla urządzeń mobilnych

Możesz włączyć obsługę integracji aplikacji Webex Meetings na urządzeniach mobilnych. Po zakończeniu integracji każda otrzymana wiadomość e-mail z zaproszeniem na spotkanie zawiera następujące informacje:

 • Instrukcje dołączania do spotkania

 • Łącze umożliwiające dołączenie do spotkania

 • Łącze do pobrania aplikacji Webex, jeśli zaproszony nie zainstalował jej jeszcze.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .

2

Przewiń w dół do Opcje witryny > Obsługa urządzeń przenośnych dla sekcji i sprawdź urządzenia, aby włączyć.

Konfigurowanie CMR Hybrid

Tylko dla Webex Meetings

Gdy funkcja hybrydowa Collaboration Meeting Rooms (CMR), wcześniej nazywana Webex Enabled TelePresence lub Cisco Webex OneTouch, jest udostępniana dla Twojej witryny, użytkownicy mogą planować i rozpoczynać wspólne spotkania z Webex i TelePresence. Użytkownicy Webex mogą współpracować z użytkownikami TelePresence podczas połączonego spotkania, jeśli ich lokalny sprzęt TelePresence został uaktualniony do najnowszych wersji. Użytkownicy Webex mogą wyświetlać i udostępniać zawartość uczestnikom TelePresence.

Oprócz określenia opcji CMR Hybrid, należy:

 • Upewnij się, że integracja narzędzi zwiększających wydajność Webex z programem Microsoft Outlook jest włączona. W przypadku CMR Hybrid jest to proces dwuetapowy:

  • Skonfiguruj ustawienia witryny dla narzędzi zwiększających wydajność.

  • Aby umożliwić użytkownikom CMR Hybrid planowanie spotkań Webex tylko w programie Microsoft Outlook przy użyciu narzędzi zwiększających wydajność Webex, witryna musi mieć wdrożony rozszerzenie Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (TMSXE). Informacje na temat konfigurowania TMSXE można znaleźć w przewodniku hybrydowej konfiguracji Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).


   

  Funkcja CMR Hybrid jest obsługiwana tylko w przypadku integracji programu Microsoft Outlook dla systemu Windows. Żadna inna integracja narzędzi zwiększających wydajność nie obsługuje obecnie CMR Hybrid.

  Funkcjonalność i wygląd integracji programu Microsoft Outlook zmienia się po włączeniu CMR Hybrid. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika Webex and TelePresence Integration to Outlook, dostępnym na stronie Przewodniki użytkownika Webex Meetings.

 • Upewnij się, że typ sesji Webex Meetings TelePresence jest włączony dla:

  • Twoja witryna

  • Nowi użytkownicy w Twojej witrynie

   Ta opcja jest domyślnie włączona dla wszystkich nowych kont użytkowników, ale administratorzy mogą ją wyłączyć.

  • Każdy użytkownik, który prowadzi spotkania CMR Hybrid

 • Podejmij środki ostrożności, aby zmniejszyć problemy z niską przepustowością podczas spotkań na Twojej stronie:

 • Zezwól na używanie dźwięku dostawcy usług telefonicznych (TSP) podczas spotkań (jeśli skonfigurowano).

 • Zrozum, które szablony spotkań są używane w CMR Hybrid.

 • Informacje na temat najnowszych znanych problemów i ograniczeń CMR Hybrid można znaleźć w następujących artykułach:

  WBS33 i nowsze wersje: Przegląd aktualizacji Lockdown dla Cisco Webex Meetings

Określ opcje hybrydowe CMR

Przed rozpoczęciem

Jeśli witryna zawiera zarówno użytkowników CMR Hybrid, jak i użytkowników innych niż CMR Hybrid i chcesz zezwolić użytkownikom CMR Hybrid na planowanie spotkań Webex w programie Microsoft Outlook za pomocą narzędzi zwiększających wydajność Webex, witryna musi mieć wdrożony rozszerzenie Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (TMSXE). Informacje na temat konfigurowania TMSXE można znaleźć w przewodniku hybrydowej konfiguracji Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).

Aby funkcja CMR Hybrid była dostępna w witrynie, administrator musi włączyć tę funkcję.

1

Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > OneTouch.

2

W sekcji Opcje TelePresence zaznacz opcję Zezwalaj na spotkania Cisco Webex OneTouch (tylko Meetings).

Jeśli nie wybierzesz tej opcji, pozostałe opcje CMR Hybrid (OneTouch TelePresence) zostaną przyciemnione.

3

W polu Adres URL usługi rezerwacji Cisco TMS wprowadź adres prowadzącego uprawniający do połączenia między Cisco TelePresence Management Suite (TMS) a centrum danych Cisco Webex.

Ta opcja TMS wskazuje, że CMR Hybrid (znany również jako OneTouch 2.0) jest skonfigurowany dla Twojej witryny. Jeśli ta opcja odnosi się do CTSMAN, Twoja witryna jest nadal skonfigurowana dla OneTouch 1.0. Zobacz informacje o wersji witryny Administrowanie witryną dostępne w witrynie Meeting Center, aby uzyskać informacje o różnicach między OneTouch 1.0 a OneTouch 2.0. Informacje na temat konfigurowania TMS można znaleźć w Podręczniku konfiguracji hybrydowej Collaboration Meeting Rooms (CMR).

Cisco TMS jest odpowiedzialny za planowanie spotkań Cisco TelePresence. Aby nawiązać połączenie z systemem TelePresence, należy wprowadzić prawidłowy adres hosta.

4

Wybierz, czy chcesz wysłać kopię wiadomości e-mail z zaproszeniem do prowadzącego spotkanie.

Po zaznaczeniu tej opcji prowadzący otrzymuje dwie wiadomości e-mail, jedną dla prowadzącego, która zawiera kod dostępu prowadzącego i jedną do przekierowywania do uczestników spotkania. Ta opcja domyślnie nie jest zaznaczona.

5

Wybierz, czy chcesz wyświetlać uczestnikom bezpłatne numery telefonów.

6

Zaznacz opcję Włącz sterowanie przepustowością TelePresence , aby zapewnić najlepsze wrażenia dla wszystkich użytkowników podczas udostępniania lub gdy wideo jest wyświetlane na spotkaniu CMR Hybrid. Nie należy usuwać zaznaczenia tej opcji, chyba że zostanie to zalecone przez dział obsługi klienta Webex.

7

Upewnij się, że ekran powitalny Display TelePresence nie jest zaznaczony. Po zaznaczeniu ekranu powitalnego można zminimalizować ilość przestrzeni ekranu dostępnej do wyświetlania wideo na żywo (w porównaniu do udostępniania ekranu) na urządzeniach TelePresence. Włącz tę opcję tylko wtedy, gdy ważne jest wyświetlanie określonych szczegółów, takich jak informacje o spotkaniu, numery dostępowe i klucz prowadzącego spotkanie.

8

W obszarze Webex VoIP i połączenie wideo wybierz Automatycznie szyfrowany protokół UDP/TCP SSL.

Umożliwia to Cisco TMS łączenie się przez UDP z bramą TelePresence. Jeśli połączenie UDP nie jest dozwolone, system Cisco TMS powraca do protokołu TCP/SSL. Nie należy wybierać protokołu TCP SSL, chyba że zostanie to zalecone przez dział obsługi klienta Webex.

9

Zaznacz opcję Wyłącz hybrydowy VoIP , jeśli nie chcesz zezwalać użytkownikom na łączenie się z częścią audio za pośrednictwem ich komputerów.

10

Kliknij opcję Aktualizuj.