Promena krajnje stranice sesije za Webex Meetings

Ova procedura je samo Webex Meetings za.

Možete da promenite odredišnu stranicu koja se pojavljuje kada se Webex sesija završi. Webex učesnicima prikazuje jednu stranicu za organizatore i drugu stranicu; ovu proceduru možete da koristite za promenu obe stranice.

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju " > Webex Meetings".

2

Pomerite se do opcije lokacije > podrazumevanu odredišnu stranicu organizatora: odeljak, izaberite " Koristi prilagođenu stranicu".

3

U polje URL unesite URL stranice koju želite da prikažete za organizatore nakon završetka sesija.

4

Na podrazumevanoj stranici učesnika organizatora: odeljak, izaberite " Koristi prilagođenu stranicu".

5

U polje URL unesite URL stranicu koju želite da prikažete učesnicima nakon završetka sesija.

6

Kliknite na Ažuriraj.

Opcije veb-lokacije

Opcija

Opis

Podrazumevana početna stranica za organizatora

Određuje stranicu koja će se prikazati organizatorima sastanka kada se sastanci završe. Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Koristi podrazumevanu stranicu brenda Webex: Da biste prikazali podrazumevanu Webex stranicu. Da biste prikazali i promotivni sadržaj za besplatne webex probne verzije, izaberite "Prikaži promotivni sadržaj".

 • Koristite prilagođenu stranicu: Unesite URL drugu stranicu koja će se prikazati organizatorima kada se sastanci završe.


   

  Ne morate da unosite "http://" u URL.

Podrazumevana odredišna stranica učesnika

Određuje stranicu koja će se prikazivati učesnicima sastanka kada se sastanci završe. Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Koristi podrazumevanu stranicu brenda Webex: Da biste prikazali podrazumevanu Webex stranicu. Da biste prikazali i promotivni sadržaj za besplatne webex probne verzije, izaberite "Prikaži promotivni sadržaj".

 • Koristite prilagođenu stranicu: Unesite URL druge stranice koja će se prikazivati učesnicima kada se sastanci završe.


   

  Ne morate da unosite "http://" u URL.

Pridružite se stranici

Da biste prikazali promotivni sadržaj za besplatne Webex probne verzije na stranici koju organizatori i učesnici koriste za pridruživanje sastancima, izaberite Prikaži promotivni sadržaj.

E-poruka sa pozivnicom

Da biste prikazali promotivni sadržaj za besplatne webex probne verzije u e-porukama sa pozivnicama, izaberite "Prikaži promotivni sadržaj".

Kartica sa informacijama o sastanku

Određuje da li želite da prikažete "zelenu" poruku, u kojoj piše "Hvala vam što se sastancima na mreži pridružite sastanku zeleno".

Automatski snimaj sve sesije pomoću snimanja zasnovanog na mreži

Određuje da li želite automatski da snimite sve sesije pomoću snimanja zasnovanog na mreži (NBR).


 

Ova funkcija je dostupna samo ako je opcija snimanja obezbeđena na vašoj lokaciji.

Dozvoli organizatorima da koriste kontrole snimanja tokom automatskog snimanja

Specifikacije ako želite da organizatori mogu da koriste kontrole snimanja kao što su "Zaustavi" ili "Pauziraj" tokom sastanka na koji je omogućeno automatsko snimanje.

Dozvoli organizatorima da ponovo dodele, urede, onemoguće i izbrišu snimke

Određuje da li želite da organizatori mogu ponovo da dodeljuju, uređuju, onemogućavaju i brišu snimke sesija.

Pošaljite obaveštenje putem e-pošte organizatoru kada je snimak sastanka spreman

Određuje da li želite da se e-poruka sa obaveštenjem pošalje organizatoru kada snimak sastanka bude spreman. Ovo se ne preporučuje kada je uključena opcija "Automatski snimi sve sesije".

Omogući održavanje telekonferencije

Određuje da li želite da dozvolite da se telekonferencija nastavi nakon završetka sastanka.

Podrazumevano podešavanje:

Omogućite ili onemogućite podrazumevana vrednost za podešavanje "Keep-Alive" za telekonferenciju.

Dozvoli organizatoru sastanka da napusti sastanak, a da ga ne završi

Određuje da li se sastanci automatski završavaju kada organizator izađe.

O korišćenju Webex Meetings na mobilnim uređajima

Administratori lokacija mogu Webex Meetings na mobilnim uređajima kao što je to bilo korišćenje na računaru za prikazivanje, pridruživanje i završavanje sastanaka. Veb-pregledač nije potreban. Umesto toga, instalirajte Webex Meetings na uređaj mobilni uređaj da biste obezbedili većinu funkcija sastanka.

Webex Meetings radi na iPhone, Android, Windows Phone i BlackBerry uređajima. Više https://collaborationhelp.cisco.com/article/qadfrk informacija o korišćenju mobilne aplikacije Webex potražite u Webex Meetings, Webex događajima i usluzi Webex Training.

Omogući Webex Meetings za mobilne uređaje

Možete da omogućite podršku za integraciju uređaja Webex Meetings mobilnim uređajima. Kada se integracija ostvari, svaka e-poruka sa pozivom za sastanak koju pozvana osoba primi sadrži sledeće informacije:

 • Uputstva za pridruživanje sastanku

 • Veza za pridruživanje sastanku

 • Vezu za preuzimanje Webex aplikacije ako je pozvana osoba još uvek nije instalirala.

1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcije > mobilne podrške za odeljak i proverite uređaje koje treba omogućiti.

Podesi CMR hibrid

Samo za Webex Meetings

Kada je Za vašu lokaciju obezbeđena Hybridna funkcija Collaboration Meeting Rooms (CMR), ranije nazvana Webex Enabled TelePresence ili Cisco Webex OneTouch, korisnici mogu da zakazuju i započinju grupne sastanke pomoću aplikacija Webex i TelePresence. Korisnici aplikacije Webex mogu da se uključe u telePresence korisnike na kombinovanom sastanku ako je njihova u objektu TelePresence oprema nadograđena na najnovije verzije. Korisnici aplikacije Webex mogu da pregledaju i dele sadržaj sa TelePresence učesnicima.

Pored navođenja CMR hibrid, potrebno je da:

 • Uverite se da je omogućena alatke za produktivnost Webex integraciju Microsoft Outlook. Za CMR hibrid, ovo je proces u dva koraka:

  • Konfigurišite podešavanja lokacije za alatke za produktivnost.

  • Da biste CMR hibrid korisnicima dozvolili da zakazuju sastanke samo preko Webexa koristeći Microsoft Outlook Webex alatke za produktivnost, na vašoj lokaciji mora biti primenjeno Cisco TelePresence Management Suite proširenje za Microsoft Exchange (TMSXE). Više informacija o konfigurisanju TMSXE potražite u Vodiču za hibridnu konfiguraciju soba za Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).


   

  Funkcija CMR hibrid je podržana samo za Microsoft Outlook za Windows. Nijedna alatke za produktivnost integracija trenutno ne podržava CMR hibrid.

  Funkcionalnost i izgled Microsoft Outlook integracije se CMR hibrid kada je omogućena. Više informacija potražite u webex i TelePresence integraciji za Outlook korisnički vodič, dostupan na stranici Webex Meetings korisničkih vodiča.

 • Uverite se da Webex Meetings tip TelePresence sesije omogućen za:

  • Vaša lokacija

  • Novi korisnici na vašoj lokaciji

   Ova opcija se podrazumevano omogućeno za sve nove korisničke naloge, ali administratori mogu da je onemoguće.

  • Svaki korisnik koji organizuje CMR hibrid sastanke

 • Preduzmite oprez da biste smanjili probleme sa niskim propusnim opsegom tokom sastanaka na vašoj lokaciji:

  • Izaberite VoIP i video vezu preko UDP/TCP SSL.

  • Zadržite podrazumevani maksimalni broj od 15 propusni opseg za video za vašu Webex Meetings lokaciju.

  • Uverite se da se mogu ispuniti agregatne potrebe propusnog opsega CMR hibrid sastanke. Dodatne informacije o preporučeni opseg postavke konfigurisanja za CMR hibrid potražite u vodiču za hibridnu konfiguraciju Cisco Webex "Propusni opseg mreže" i "Preduslovi" u Vodiču za hibridnu konfiguraciju soba za Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).

 • Dozvolite da se zvuk dobavljača telefonskih usluga (TSP) koristi na vašim sastancima (ako je konfigurisan).

 • Shvatite koji se obrasci sastanka koriste za CMR hibrid.

 • Više informacija o najnovijim CMR hibrid poznatim problemima i ograničenjima potražite u sledećim člancima:

  WBS33 i novije verzije: Pregled ažuriranja zaključavanja za Cisco Webex Meetings

Navedite CMR hibrid opcije

Pre nego što počnete

Ako vaša lokacija uključuje CMR hibrid korisnike i korisnike koji nisu CMR hibrid, a želite da dozvolite korisnicima CMR hibrid da zakazuju sastanke samo preko Webexa koristeći Webex Microsoft Outlook koristeći Webex alatke za produktivnost, na vašoj lokaciji mora da bude primenjeno Cisco TelePresence Management Suite proširenje za Microsoft Exchange (TMSXE). Više informacija o konfigurisanju TMSXE potražite u Vodiču za hibridnu konfiguraciju soba za Cisco Collaboration Meeting Rooms (CMR).

Administrator CMR hibrid funkciju mora da uključi da bi bio dostupan na lokaciji.

1

Na levoj traci za navigaciju izaberite stavku > uobičajenih > OneTouch.

2

U odeljku "Opcije telePresence " označite "Dozvoli Cisco Webex OneTouch sastanke (važi samo za Meetings).

Ako ne izaberete ovu opciju, ostale opcije CMR hibrid (OneTouch TelePresence) su zatamnjene.

3

U polje Za TMS rezervacije URL adresa usluge unesite adresu organizatora koja ovlašćuje vezu između Cisco TelePresence Management Suite (TMS) i Cisco Webex centar za podatke.

Ova TMS je indikator da CMR hibrid (poznato i kao OneTouch 2.0) za vašu lokaciju. Ako se ova opcija odnosi na CTSMAN, za vašu lokaciju su i dalje dodeljene privilegije za OneTouch 1.0. Pogledajte administracija lokacije napomene uz izdanje dostupne sa Meeting Center za razlike između uređaja OneTouch 1.0 i OneTouch 2.0. Informacije o konfigurisanju soba za hibridnu konfiguraciju soba za sastanke (CMR) potražite u Vodiču za hibridnu konfiguraciju TMS.

Kompanija Cisco TMS je odgovorna za zakazivanje Cisco TelePresence sastanaka. Morate da unesete tačnu adresu organizatora da biste se uspešno povezali sa TelePresence sistemom.

4

Izaberite da li želite da pošaljete kopiju pozivnice e-poštom organizator sastanka.

Kada se proveri, organizator dobija dve e-pošte, jednu za organizatora, koja uključuje pristupni kôd organizatora i jednu za prosleđivanje učesnicima sastanka. Ova opcija podrazumevano nije izabrana.

5

Izaberite da li želite da prikažete besplatne brojeve telefona svojim učesnicima.

6

Označite "Omogući kontrolu propusnog opsega za TelePresence " da biste pružili najbolje iskustvo za sve korisnike tokom deljenja ili kada se video prenos prikazuje na CMR hibrid sastanku. Nemojte opozvati izbor ove opcije osim ako se ne savetuje da to uradi Webex korisnička podrška.

7

Uverite se da nije označen Ekran dobrodošlice za Display TelePresence . Ako je označeno, ekran dobrodošlice može da umanji količinu prostora na ekranu koji je dostupan za prikazivanje video prenosa uživo (u slučaju deljenja ekrana) na TelePresence uređajima. Omogućite ovu opciju samo kada je važno da prikažete određene detalje, kao što su informacije o sastanku, brojevi telefona za pridruživanje sastanku i ključ organizatora sastanka.

8

U okviru Webex VoIP i video veze izaberite opciju "Automatski UDP/TCP SSL".

Ovo omogućava da se Cisco TMS poveže preko UDP sa TelePresence mrežnim prolazom. Ako veza UDP nije dozvoljena, Cisco TMS prelaska na TCP/SSL. Nemojte da TCP SSL se ne savetuje da to uradite od strane Webex korisničke podrške.

9

Označite "Onemogući hibridni VoIP " ako ne želite da dozvolite korisnicima da se povezuju putem zvuka preko svojih računara.

10

Kliknite na Ažuriraj.