Задаване на тих режим от менюто „Настройки“

Можете да спрете телефона да звъни при постъпващо повикване. Това се нарича тих режим.

Когато слушалката е в тих режим, постъпващите повиквания се показват на екрана, но слушалката не звъни.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте Тих.

4

Натиснете Изкл.,, за да позволите на слушалката да звъни или натиснете Вкл., за да деактивирате звъненето.

Задаване на силата на звука на пръстена от менюто "Настройки"

Можете да промените силата на звука на звънеца. Тази сила на звука не оказва влияние върху нивото на сила на звука при повикване.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Обем на пръстена.

3

Натиснете надясно или наляво върху пръстена на навигационния клъстер .

4

Натиснете Ok, за да запишете нивото.

Задаване на тон на звънене за различни типове повиквания

Можете да зададете различни тонове на звънене за следните типове повиквания:

 • Нормално повикване

 • Нормално съобщение

 • Спешно съобщение

 • Спешен случай

 • Предупреждение

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Аудио настройки.

3

Изберете мелодията, която искате да промените.

 • Мелодията на звънене
 • Звънене при нормално съобщение
 • Звънене спешни съобщ.
 • Звънене при спешност
 • Предупредителен тон
4

Натиснете нагоре или надолу върху пръстена на навигационния клъстер за подчертаване на тон.

5

Натиснете Възпроизвеждане, за да прослушате тона на звънене.

6

Натиснете Избор, за да запишете тона.

Задаване на силата на звука на предупреждение

Можете да промените силата на звука, който чувате, когато натиснете клавиша "Спешни случаи" .

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Сила на звука на сигнала.

3

Натиснете надясно или наляво върху пръстена на навигационния клъстер .

4

Натиснете Ok, за да запишете нивото.

Задаване на режим на вибриране на слушалката

Можете да настроите слушалката да вибрира при постъпващо повикване.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Вибрирайте.

3

Маркирайте избора си.

 • Изключване (по подразбиране): Когато слушалката звъни за постъпващо повикване, тя не вибрира.
 • Вибрации, след което да звъни: Когато слушалката звъни при постъпващо повикване, първо вибрира и след това звъни.
 • Само вибрации: При звънене поради постъпващо повикване, слушалката вибрира. Не чувате тона на звънене.
 • Вибрации и звънене: При постъпващо повикване слушалката вибрира и звъни едновременно.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на тон при натискане на бутон

Можете да зададете звука, който искате да чуете при натискане на бутон.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Звук на клавиш.

3

Маркирайте избора си.

 • Тих (по подразбиране): При натискане на клавиши, не чувате нищо.
 • Щракване: При натискане на бутон ще чувате щракване.
 • Тон: При натискане на бутон ще чувате тон.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на тон за потвърждение

Можете да зададете слушалката да възпроизвежда тон, когато променяте настройките й.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте потвърждение звук.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.

Задаване на предупреждение

Ако се движите по време на повикване, лесно можете да излезете извън диапазона на базовата станция. Когато излезете извън диапазона, повикването внезапно изчезва.

Можете да настроите слушалката да издава тон, когато сигналът от базовата станция стане твърде слаб. когато чуете тона, ще разберете, че трябва да се придвижите по-близо до базовата станция.

Ако не сте на повикване и излезете от обхвата, виждате червено няма икона за мрежова връзка на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте Предупреждение за отдалечаване.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.

Задаване на предупреждение за зареждане

Можете да зададете слушалката да възпроизвежда тон, когато я поставите на зарядното устройство.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Аудио настройки.

3

Маркирайте Предупреждение при зареждане.

4

Натиснете Изкл., за да спрете тона или натиснете Вкл., за да възпроизвежда слушалката тон.