Indstil lydløs tilstand i menuen Indstillinger

Du kan forhindre håndsættet i at ringe, når der er et indgående opkald. Dette kaldes lydløs tilstand.

Når håndsættet er i lydløs tilstand, vises indgående opkald på skærmen, men håndsættet afspiller ikke en ringetone.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.

3

Markér Lydløs.

4

Tryk på Fra for at tillade, at håndsættet ringer, eller tryk på Til for at deaktivere ringning.

Indstil ringelydstyrken i menuen Indstillinger

Du kan ændre lydstyrken for ringetonen. Denne lydstyrke påvirker ikke lydstyrkeniveauet, når du er midt i et opkald.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Ringelydstyrke.

3

Tryk højre eller venstre del af ringen på navigationsklyngen .

4

Tryk på OK for at gemme niveauet.

Indstil ringetonen for forskellige opkaldstyper

Du kan angive forskellige ringetoner for disse opkaldstyper:

 • Normalt opkald

 • Normal meddelelse

 • Meddelelse, der haster

 • Nødopkald

 • Varsel

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.

3

Vælg den ringetone, du vil ændre.

 • Ringemelodi
 • Ring ved normal meddelelse
 • Ring ved hastemeddelelse
 • Ring ved nødopkald
 • varselstone
4

Tryk op eller ned på ringen på navigationsklyngen for at markere en tone.

5

Tryk på Afspil for at høre ringetonen.

6

Tryk på Vælg for at gemme tonen.

Indstil lydstyrke for besked

Du kan ændre lydstyrken af den tone, du hører, når du trykker på Nødsituation .

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydstyrke for besked.

3

Tryk højre eller venstre del af ringen på navigationsklyngen .

4

Tryk på OK for at gemme niveauet.

Indstil håndsættets vibrationstilstand

Du kan indstille håndsættet til at vibrere, når du får et indgående opkald.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Vibrer.

3

Markér dit valg.

 • Fra (standard): Håndsættet vibrerer ikke, når et indgående opkald ringer på håndsættet.
 • Vibrer, og ring derefter: Når et indgående opkald ringer på håndsættet, vibrerer håndsættet og ringer derefter.
 • Vibrer kun: Når et indgående opkald ringer på håndsættet, vibrerer håndsættet. Du kan ikke høre ringetonen.
 • Vibrer og ring: Når et indgående opkald ringer på håndsættet, vibrerer og ringer håndsættet samtidigt.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil tonen, når der trykkes på en tast

Du kan indstille den lyd, du hører, når du trykker på en tast.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstilling > Tastelyd.

3

Markér dit valg.

 • Lydløs (standard): Når du trykker på en tast, kan du ikke høre noget.
 • Klik: Når du trykker på en tast, hører du et klik.
 • Tone: Når du trykker på en tast, hører du en tone.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil bekræftelseslyden

Du kan indstille håndsættet til at afspille en tone, når du ændrer en indstilling på håndsættet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.

3

Markér Bekræftelseslyd.

4

Tryk på Fra for at stoppe tonen, eller tryk på Til for at få håndsættet til at afspille tonen.

Indstil dækningsadvarslen

Hvis du er i gang med et opkald, er det let at flytte ud af basestationens rækkevidde. Når du går uden for rækkevidde, afbrydes opkaldet pludseligt.

Du kan konfigurere håndsættet, så du får en tone, når signalet fra basestationen bliver for svagt. Når du hører tonen, ved du, at du skal gå tættere på basestationen.

Hvis du ikke er i gang med et opkald og går uden for rækkevidde, ser du det røde ikon for ingen netværksforbindelse på skærmen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.

3

Markér Dækningsadvarsel.

4

Tryk på Fra for at stoppe tonen, eller tryk på Til for at få håndsættet til at afspille tonen.

Indstil opladeradvarsel

Du kan indstille håndsættet til at afspille en tone, når du sætter håndsættet i opladeren.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Lydindstillinger.

3

Markér Opladeradvarsel.

4

Tryk på Fra for at stoppe tonen, eller tryk på Til for at få håndsættet til at afspille tonen.