Angi stillemodus fra innstillingsmenyen

Du kan stoppe håndsettet i å ringe ved et innkommende anrop. Dette kalles stillemodus.

Når håndsettet er i stillemodus, vises innkommende anrop på skjermen, men håndsettet gir ikke fra seg noen ringetone.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > lyd innstillinger.

3

Merk Stille.

4

Trykk på Av for å la håndsettet ringe, eller trykk på å deaktivere ringing.

Angi ringevolum fra innstillingsmenyen

Du kan endre volumet på ringetonen. Dette volumet påvirker ikke volumet når du er i en samtale.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > ringe volum.

3

Trykk til høyre eller venstre på ringen i navigasjonsgruppen .

4

Trykk på Ok for å lagre endringene.

Angi ringetone for ulike typer anrop

Du kan angi ulike ringetoner for disse anropstypene:

 • Vanlig anrop

 • Vanlig melding

 • Viktig melding

 • Nødanrop – høy, middels og lav prioritet

 • Varsel

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > lyd innstillinger.

3

Velg ringetonen du vil endre.

 • Ringemelodi
 • Signal std. melding
 • Signal vikt. melding
 • Ring nødanr. høy
 • Ring nødanr. mid
 • Ring nødanr. lav
 • Varseltone
4

Trykk opp eller ned på ringen i navigasjonsgruppen for å merke en tone.

5

Trykk på Spill av for å høre tonen.

6

Trykk på Velg for å lagre tonen.

Angi varselvolum

Du kan endre volumet på tonen du hører når du trykker på Nødanrop .

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > varsel volum.

3

Trykk til høyre eller venstre på ringen i navigasjonsgruppen .

4

Trykk på Ok for å lagre endringene.

Angi vibrasjonsmodus for telefonen

Du kan konfigurere håndsettet til å vibrere når du har et innkommende anrop.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > Vibrer.

3

Merk valget.

 • Av (standard): Når et inn kommende anrop ringes opp på telefon røret, vil ikke hånd settet vibrere.
 • Vibrer. deretter ringer du: Når et inn kommende anrop ringer på hånd settet, vibrerer hånd settet og ringer.
 • Bare vibrering: Når et inn kommende anrop ringer på hånd settet, vibrerer hånd settet. Du hører ikke ringetonen.
 • Vibrering og ring: Når et inn kommende anrop ringer på hånd settet, vibrerer telefon røret og ringer samtidig.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi tone for tastetrykk

Du kan angi hvilken lyd du skal høre når du trykker på en tast.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > nøkkel lyd.

3

Merk valget.

 • Stille (standard): Når du trykker på en tast, hører du ikke noe.
 • Klikk på: Når du trykker på en tast, hører du et klikk.
 • Tone: Når du trykker på en tast, hører du en lyd.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi bekreftelseslyd

Du kan konfigurere håndsettet til å spille av en tone når du endrer en innstilling på håndsettet.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > lyd innstillinger.

3

Merk Bekreftelseslyd.

4

Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på for at håndsettet skal spille av tonen.

Angi dekningsvarsel

Hvis du går mens du er i en samtale, er det lett å komme utenfor basestasjonens dekningsområde. Når du kommer utenfor området, faller samtalen ut brått.

Du kan konfigurere håndsettet til å varsle deg når signalet fra basestasjonen blir for svakt. Når du hører tonen, vet du at du må bevege deg nærmere basestasjonen.

Hvis du ikke er i en samtale og går utenfor rekkevidde, vises ikonet for rødt ingen nettverks tilkoblingpå skjermen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > lyd innstillinger.

3

Merk Dekningsalarm.

4

Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på for at håndsettet skal spille av tonen.

Angi ladervarsel

Du kan konfigurere håndsettet til å spille av en tone når du setter håndsettet i laderen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > lyd innstillinger.

3

Merk Ladervarsel.

4

Trykk på Av for å stoppe tonen, eller trykk på for at håndsettet skal spille av tonen.