Ställ in tyst läge från inställningsmenyn

Du kan hindra handsetet från att ringa vid ett inkommande samtal. Detta kallas för tyst läge.

När handsetet är i tyst läge visas inkommande samtal på skärmen, men handsetet spelar inte upp någon ringsignal.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ljudinställningar.

3

Markera Tyst.

4

Tryck på Av om du vill att handsetet ska ringa eller tryck på om du vill stänga av ringsignalen.

Ställa in ringsignalens volym från inställningsmenyn

Du kan ändra volymen på ringsignalen. Den här volyminställningen påverkar inte volymen vid pågående samtal.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ringvolym.

3

Tryck åt höger eller vänster på navigeringsklustrets ring .

4

Tryck på Ok för att spara volymen.

Ställ in signalvolymen för olika samtalstyper

Du kan ange olika ringsignaler för följande samtalstyper:

 • Normalt samtal

 • Normalt meddelande

 • Brådskande meddelande

 • Emergency

 • Varning

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ljudinställningar.

3

Välj den ringsignal som du vill ändra.

 • Ringmelodi
 • Ringsign norm. med.
 • Ringsign vikt. medd.
 • Ringsignal nödsamtal
 • Varningston
4

Tryck uppåt eller nedåt på navigeringsklustrets ring För att markera en ton.

5

Tryck på Spela för att höra ringsignalen.

6

Tryck på Välj för att spara ringsignalen.

Ställ in larmvolymen

Du kan ändra volymen på tonen som du hör när du trycker på Nödläge .

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Volym för aviseringar.

3

Tryck åt höger eller vänster på navigeringsklustrets ring .

4

Tryck på Ok för att spara volymen.

Ställ in telefonens vibrationsläge

Du kan konfigurera ditt handset så att det vibrerar vid inkommande samtal.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Vibrera.

3

Markera ditt val.

 • Av (standard): När du får ett inkommande samtal vibrerar inte handsetet.
 • Vibrera, sedan ring: När du får ett inkommande samtal vibrerar handsetet först och ringer sedan.
 • Vibrera endast: När du får ett inkommande samtal vibrerar handsetet. Du hör ingen ringsignal.
 • Vibrera och ring: När du får ett inkommande samtal ringer och vibrerar handsetet samtidigt.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in knappljud

Du kan ange vilket ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Tangentljud.

3

Markera ditt val.

 • Tyst (standard): När du trycker på en knapp hörs ingenting.
 • Klick: När du trycker på en knapp hörs ett klick.
 • Ton: När du trycker på en knapp hörs en ton.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in bekräftelseljud

Du kan ställa in så att handsetet spelar upp en ton när du ändrar en inställning.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ljudinställningar.

3

Markera Bekräftelseljud.

4

Tryck på Av om du inte vill att tonen ska spelas, eller tryck på om du vill att handsetet ska spela upp en ton.

Ställ in täckningsvarning

Om du går när du är i ett samtal kan du enkelt hamna utanför räckvidden för basstationen. När du kommer ut utanför räckvidd försvinner samtalet plötsligt.

Du kan ställa in luren så att du får en ton när signalen från basstationen blir svag. När du hör tonen är det dags att gå närmare basstationen.

Om du inte har ett samtal och går utanför räckvidden visas Röd ikon för ingen nätverksanslutning På skärmen.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ljudinställningar.

3

Markera Täckningsvarning.

4

Tryck på Av om du inte vill att tonen ska spelas, eller tryck på om du vill att handsetet ska spela upp en ton.

Ställ in laddarsignal

Du kan ställa in så att handsetet spelar upp en ton när du sätter det i laddaren.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ljudinställningar.

3

Markera Laddarsignal.

4

Tryck på Av om du inte vill att tonen ska spelas, eller tryck på om du vill att handsetet ska spela upp en ton.