Äänettömään tilaan asettaminen Asetukset-valikosta

Voit lopettaa luurin soimisen saapuvan puhelun tapauksessa. Tätä kutsutaan äänettömäksi tilaksi.

Kun luuri on äänettömässä tilassa, saapuvat puhelut näkyvät näytössä, mutta luuri ei toista soittoääntä.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Audio-asetukset.

3

Korosta Hiljainen.

4

Paina Ei käytössä, jotta luuri soi, tai paina Käytössä, jotta puhelin ei soi.

Määritä soittoäänen voimakkuus Asetukset-valikosta

Voit muuttaa soittoäänen äänenvoimakkuutta. Tämä äänenvoimakkuus ei vaikuta äänenvoimakkuuteen, kun puhelu on kesken.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Vastaa äänenvoimakkuutta.

3

Paina navigointiryhmän soittoääntä oikealle tai vasemmalle .

4

Tallenna äänenvoimakkuuden taso painamalla Ok.

Soittoäänen määrittäminen eri puhelutyypeille

Voit määrittää erilaisia soittoääniä näille puhelutyypeille:

 • Normaali puhelu

 • Normaali viesti

 • Kiireellinen viesti

 • Hätätapaus

 • Hälytys

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Audio-asetukset.

3

Valitse soittoääni, jota haluat muuttaa.

 • Soittoäänen melodia
 • Normaalin viestin soittoääni.
 • Kiireellisen viestin soittoääni.
 • Hätätapausten soittoääni
 • hälytysääni
4

Paina navigointiryhmän soittoääntä ylös tai alas äänen korostaminen.

5

Kuuntele soittoääni painamalla Toista-painiketta.

6

Tallenna soittoääni valitsemalla Valitse.

Hälytyksen äänenvoimakkuuden määrittäminen

Voit muuttaa kuulemaansa äänenvoimakkuutta painamalla Hätäpuhelu-näppäintä .

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Sietovoimakkuus.

3

Paina navigointiryhmän soittoääntä oikealle tai vasemmalle .

4

Tallenna äänenvoimakkuuden taso painamalla Ok.

Luurin värinätilan määrittäminen

Voit määrittää luurin värisemään, kun saat puhelun.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Vibrate.

3

Korosta valintasi.

 • Ei käytössä (oletus): kun saapuva puhelu soi luurissa, luuri ei värise.
 • Värinä, sitten sointi: kun saapuva puhelu soi puhelimessa, puhelin värisee ja sitten soi.
 • Vain värinä: kun saapuva puhelu soi luurissa, luuri värisee. Soittoääntä ei kuulu.
 • Värinä ja soi: saapuva puhelu saa aikaan luurin värinän ja sointiäänen samanaikaisesti.
4

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Näppäimen painamisäänen määrittäminen

Voit määrittää äänen, joka kuuluu näppäintä painettaessa.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Näppäin-ääni.

3

Korosta valintasi.

 • Hiljainen (oletus): Kun painat näppäintä, ääniä ei kuulu.
 • Napsautus: Kun painat näppäintä, kuulet napsautuksen.
 • Merkkiääni: Kun painat näppäintä, kuulet merkkiäänen.
4

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Vahvistusäänen määrittäminen

Voit määrittää luurin toistamaan äänen, kun vaihdat asetusta luurissa.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Audio-asetukset.

3

Korosta Vahvistusääni.

4

Paina Ei käytössä, jos haluat hiljentää äänen, tai Käytössä, jos haluat toistaa äänen.

Peittovaroituksen määrittäminen

Jos kävelet puhelun aikana, saatat helposti liikkua tukiaseman kantaman ulkopuolelle. Kun siirryt kantaman ulkopuolelle, puhelu katkeaa äkillisesti.

Voit määrittää luurin toistamaan äänimerkin, kun tukiaseman signaali on liian heikko. Kun kuulet tämän äänimerkin, tiedät, että sinun tulisi siirtyä lähemmäs tukiasemaa.

Jos et ole puhelussa ja kävelet pois kantamalta, näet Punainen ei verkkoyhteyskuvaketta näytössä.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Audio-asetukset.

3

Korosta Peittovaroitus.

4

Paina Ei käytössä, jos haluat hiljentää äänen, tai Käytössä, jos haluat toistaa äänen.

Laturin varoituksen määrittäminen

Voit määrittää luurin toistamaan äänen, kun asetat luurin laturiin.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Audio-asetukset.

3

Korosta Laturin varoitus.

4

Paina Ei käytössä, jos haluat hiljentää äänen, tai Käytössä, jos haluat toistaa äänen.