Ustawianie trybu cichego z poziomu menu ustawień

W słuchawce można wyłączyć dzwonienie dla połączeń przychodzących. Jest to tryb cichy.

Gdy słuchawka jest w trybie cichym, połączenia przychodzące są wyświetlane na ekranie, ale słuchawka nie emituje sygnału dzwonienia.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ustawienia dźwięku (Audio settings).

3

Podświetlić pozycję Cichy.

4

Nacisnąć przycisk Wył., aby słuchawka dzwoniła, albo przycisk Wł., aby wyłączyć dzwonienie.

Ustawianie głośności dzwonka w menu ustawień

Głośność dzwonka można zmienić. To ustawienie nie wpływa na głośność w trakcie połączeń.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Głośność dzwonka (Ring volume).

3

Nacisnąć prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym .

4

Nacisnąć przycisk Ok, aby zapisać poziom.

Ustawianie dzwonka dla różnych typów połączeń

Dla poniższych typów połączeń można ustawić różne sygnały dzwonka:

 • Normalne połączenie

 • Normalna wiadomość

 • Pilna wiadomość

 • Nagła sytuacja — wysoki, średni, niski priorytet

 • Alert

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ustawienia dźwięku (Audio settings).

3

Wybrać dzwonek do zmiany.

 • Melodia dzwonka
 • Dzwonek normalnej wiadomości.
 • Dzwonek pilnej wiadomości.
 • Dzwonek alarmu o nagłej sytuacji — wysoki priorytet
 • Dzwonek alarmu o nagłej sytuacji — średni priorytet
 • Dzwonek alarmu o nagłej sytuacji — niski priorytet
 • Sygnał alarmu
4

Nacisnć prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym , aby podświetlić sygnał dźwiękowy.

5

Nacisnąć przyciskOdtwórz (Play), aby usłyszeć sygnał.

6

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać sygnał.

Ustawianie głośności alertów

Można zmienić głośność sygnału dźwiękowego, który jest emitowany po naciśnięciu klawisza Nagła sytuacja (Emergency).

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Głośność powiadomień (Alert volume).

3

Nacisnąć prawy lub lewy przycisk na kółku nawigacyjnym .

4

Nacisnąć przycisk Ok, aby zapisać poziom.

Ustawianie trybu wibracji słuchawki

Można tak skonfigurować słuchawkę, aby sygnalizowała wibracją połączenia przychodzące.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Wibracje (Vibrate).

3

Podświetlić wybór.

 • Wył. (domyślnie): słuchawka nie wibruje dla połączeń przychodzących.
 • Wibracje, później dzwonek: słuchawka najpierw wibruje, a później dzwoni dla połączeń przychodzących.
 • Tylko wibracje: słuchawka wibruje dla połączeń przychodzących. Nie słychać sygnału dzwonienia.
 • Wibracje i dzwonek: słuchawka wibruje i dzwoni dla połączeń przychodzących.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz , aby zapisać ustawienia.

Ustawianie sygnału dźwiękowego naciśnięcia klawisza

Można ustawić dźwięk słyszany po naciśnięciu klawisza.

1

Nacisnąć przycisk Menu.

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Dźwięk klawiszy (Key sound).

3

Podświetlić wybór.

 • Cichy (domyślnie): brak dźwięku po naciśnięciu klawisza.
 • Kliknięcie: kliknięcie po naciśnięciu klawisza.
 • Sygnał: sygnał dźwiękowy po naciśnięciu klawisza.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz , aby zapisać ustawienia.

Ustawianie dźwięku potwierdzenia

Można ustawić odtwarzanie sygnału dźwiękowego po zmianie ustawienia w słuchawce.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ustawienia dźwięku (Audio settings).

3

Podświetlić Dźwięk potwierdzenia (Confirmation sound).

4

Nacisnąć przycisk Wył., aby wyłączyć sygnał, albo Wł., aby zestaw słuchawkowy odtwarzał sygnał.

Ustawianie ostrzeżenia dot. zasięgu

Jeśli podczas połączenia użytkownik porusza się po biurze, łatwo wyjść poza zasięg stacji bazowej. W przypadku wyjścia poza zasięg, połączenie zostanie przerwane.

Słuchawkę można skonfigurować w taki sposób, aby wdała dźwięk, gdy sygnał ze stacji bazowej stanie się zbyt słaby. Sygnał dźwiękowy poinformuje użytkownika, że musi podejść bliżej stacji bazowej.

W przypadku wyjścia poza zasięg przy braku połączenia, użytkownik zobaczy czerwona ikona braku połączenia sieciowego na ekranie.

1

Nacisnąć przycisk Menu .

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ustawienia dźwięku (Audio settings).

3

Podświetlić opcję Ostrzeżenie dot. zasięgu (Coverage warning).

4

Nacisnąć przycisk Wył., aby wyłączyć sygnał, albo Wł., aby zestaw słuchawkowy odtwarzał sygnał.

Ustawianie ostrzeżenia dot. ładowarki

Można ustawić odtwarzanie sygnału dźwiękowego po umieszczeniu słuchawki na ładowarce.

1

Nacisnąć przycisk Menu.

2

Wybrać Ustawienia (Settings) > Ustawienia dźwięku (Audio settings).

3

Podświetlić Ostrzeżenie dot. ładowarki (Charger warning).

4

Nacisnąć przycisk Wył., aby wyłączyć sygnał, albo Wł., aby zestaw słuchawkowy odtwarzał sygnał.