Néma üzemmód beállítása a Beállítások menüből

Megakadályozhatja a telefon csörgését bejövő hívás esetén. Ez az úgynevezett csendes mód.

Amikor a telefon csendes módban van, a bejövő hívások megjelennek a képernyőn, de a telefon nem játssza le a csengőhangot.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Audiobeállítások.

3

Jelölje ki a Néma lehetőséget.

4

Nyomja meg a Ki elemet, ha azt szeretné, hogy a telefon csengjen, vagy nyomja meg a Be elemet, ha azt szeretné, hogy a telefon ne csörögjön.

A csengetési hangerő beállítása a Beállítások menüből

Megváltoztathatja a csengő hangerejét. Ez nem változtatja meg a hívás közbeni hangerőt.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Csengetési hangerő.

3

Nyomja meg a navigációs gyűrű bal vagy jobb oldalát.

4

Nyomja meg az OK elemet a hangerő-beállítás mentéséhez.

A csengőhang beállítása különböző hívástípusokhoz

Különféle hívástípusokhoz más-más csengőhangot állíthat be.

 • Normál hívás

 • Normál üzenet

 • Sürgős üzenet

 • Vészhelyzet Magas, közepes és alacsony

 • Riasztás

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Audiobeállítások.

3

Jelölje ki a módosítani kívánt csengőhangot.

 • Csengés dallama
 • Normális üzenet hang
 • Sürgős üzenet hang
 • Csörget Vészh. magas
 • Csörget Vészh. köz
 • Csörget Vészh. al
 • Figyelmeztető hangjelzés
4

Nyomja meg a navigációs egység gyűrűjének tetejét vagy alját egy csengőhang kijelöléséhez.

5

A csengőhang meghallgatásához nyomja meg a Lejátszás gombot.

6

A csengőhang mentéséhez nyomja meg a Kiválaszt gombot.

A riasztási hangerő beállítása

Megváltoztathatja a Segélyhívás gomb megnyomásakor lejátszott hang hangerejét.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Riasztás hangereje.

3

Nyomja meg a navigációs gyűrű bal vagy jobb oldalát.

4

Nyomja meg az OK elemet a hangerő-beállítás mentéséhez.

A készülék Rezgőmódjának beállítása

Beállíthatja, hogy a telefon rezgéssel jelezze a beérkező hívásokat.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Rezgés.

3

Jelölje ki a választását.

 • Ki (alapértelmezett): amikor egy bejövő hívás miatt cseng a telefon, a telefon nem rezeg.
 • Rezeg majd cseng: amikor egy bejövő hívás érkezik a telefonra, a telefon rezeg majd cseng.
 • Csak rezeg: amikor egy bejövő hívás érkezik a telefonra, a telefon rezeg. Nem hallani a csengőhangot.
 • Rezeg és cseng: amikor egy bejövő hívás érkezik a telefonra, a telefon rezeg és cseng egyszerre.
4

A beállítás mentéséhez nyomja meg a Kiválaszt gombot.

A gombnyomás-hang beállítása

Beállíthatja, hogy milyen hangot halljon egy gomb lenyomásakor.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Gombhang.

3

Jelölje ki a választását.

 • Néma (alapértelmezett): amikor megnyom egy gombot, nem hall semmit.
 • Kattanás: ha megnyom egy gombot, kattanást hall.
 • Sípoló hang: ha megnyom egy gombot, hangjelzést hall.
4

A beállítás mentéséhez nyomja meg a Kiválaszt gombot.

A megerősítő hangjelzés beállítása

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor egy beállítást megváltoztat, külön hangjelzést halljon.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Audiobeállítások.

3

Jelölje ki a Megerősítő hang elemet.

4

Nyomja meg a Ki elemet, hogy ne halljon hangot, vagy nyomja meg a Be elemet, hogy a telefon hangjelzést adjon le.

Térerő-figyelmeztetés beállítása

Ha a hívás közben sétál, akkor könnyen elhagyhatja a bázisállomás hatótávját. Amikor elhagyja a hatótávot, a hívás hirtelen megszakad.

A kézibeszélő beállítható úgy, hogy hangjelzést adjon, amikor a bázisállomásról érkező jel túl gyenge lesz. Amikor hallja a hangot, tudni fogja, hogy közelebb kell mennie a bázisállomáshoz.

Ha nem beszél és elhagyja a hatótávot, akkor a képernyőn ez jelenik meg: piros nincs hálózati kapcsolat.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Audiobeállítások.

3

Jelölje ki a Lefedettség-figyelmeztetés elemet.

4

Nyomja meg a Ki elemet, hogy ne halljon hangot, vagy nyomja meg a Be elemet, hogy a telefon hangjelzést adjon le.

Töltési figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja a készüléket úgy, hogy amikor töltőre teszi a telefont, külön hangjelzést halljon.

1

Nyomja meg a Menü gombot.

2

Válassza a következőket: Beállítások > Audiobeállítások.

3

Jelölje ki a Töltési figyelmeztetés elemet.

4

Nyomja meg a Ki elemet, hogy ne halljon hangot, vagy nyomja meg a Be elemet, hogy a telefon hangjelzést adjon le.