Nastavení tichého režimu pomocí nabídky Nastavení

Vyzvánění sluchátka při příchozím hovoru můžete vypnout pomocí speciálního režimu. Tento režim se nazývá tichý režim.

Když je sluchátko v tichém režimu, příchozí hovory se zobrazují na obrazovce, ale vyzváněcí tón nezní.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.

3

Vyberte možnost Tichý.

4

Stisknutím možnosti Vypnout povolíte vyzvánění sluchátka a stisknutím možnosti Zapnout vyzvánění zakážete.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí nabídky Nastavení

Hlasitost vyzvánění můžete změnit. Tato hlasitost nemá vliv na úroveň, když máte aktivní hovor.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Hlasitost vyzvánění.

3

Stiskněte vlevo nebo vpravo v navigační části .

4

Stisknutím tlačítka OK nastavenou úroveň uložíte.

Nastavení vyzváněcího tónu pro různé typy hovoru

Pro následující typy hovorů můžete nastavit odlišné vyzváněcí tóny:

 • Normální hovor

 • Normální zpráva

 • Urgentní zpráva

 • Tíseň: vysoce naléhavé, naléhavé a méně naléhavé

 • Upozornění

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.

3

Vyberte vyzváněcí tón, který chcete změnit.

 • Vyzváněcí melodie
 • Vyzvánění normální zprávy
 • Vyzvánění urgentní zprávy
 • Velmi naléhavé tísňové vyzvánění
 • Naléhavé tísňové vyzvánění
 • Méně naléhavé tísňové vyzvánění
 • tón upozornění
4

Stiskněte nahoru nebo dolů v navigační části označte tón.

5

Přehrajte tón stisknutím tlačítka Přehrát.

6

Tón uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení hlasitosti budíku

Můžete změnit hlasitost tónu, který zazní při stisknutí tlačítka Nouze.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Hlasitost budíku.

3

Stiskněte vlevo nebo vpravo v navigační části .

4

Stisknutím tlačítka OK nastavenou úroveň uložíte.

Nastavení režimu vibrování sluchátka

Sluchátko můžete nastavit tak, aby vibracemi upozorňovalo na příchozí hovory.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Vibrace.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Vypnout (výchozí): Sluchátko při registraci příchozího hovoru vyzvání, ale nevibruje.
 • Vibrace, pak vyzvánění: Sluchátko při registraci příchozího hovoru nejprve zavibruje a potom začne vyzvánět.
 • Pouze vibrace: Sluchátko při registraci příchozího hovoru vibruje. Vyzváněcí tón nezazní.
 • Vibrace i vyzvánění: Sluchátko při registraci příchozího hovoru současně vibruje a vyzvání.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení tónu při stisknutí klávesy

Můžete nastavit zvuk, který zazní při stisknutí klávesy.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Zvuk kláves.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Tichý (výchozí): Při stisknutí klávesy nezazní žádná zvuková odezva.
 • Kliknutí: Při stisknutí klávesy zazní kliknutí.
 • Tón: Při stisknutí klávesy zazní tón.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení zvuku potvrzení

Sluchátko můžete nastavit tak, aby při změně nastavení přehrálo tón.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.

3

Označte možnost Zvuk potvrzení.

4

Stisknutím možnosti Vypnout vypnete tón nebo stisknutím možnosti Zapnout zapnete přehrávání tónu.

Nastavení upozornění na pokrytí

Pokud při hovoru chodíte, velmi snadno se můžete dostat mimo dosah základny. Když se při chůzi dostanete mimo dosah, hovor se náhle ukončí.

Sluchátko můžete nastavit tak, aby vydalo tón, když bude signál ze základny příliš slabý. Když tento tón uslyšíte, budete vědět, že je potřeba jít blíž k základně.

Když nebudete hovořit a chůzí se dostanete mimo dosah, na obrazovce se objeví červená ikona „žádné připojení k síti“.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.

3

Vyberte možnost Zvuk varování.

4

Stisknutím možnosti Vypnout vypnete tón nebo stisknutím možnosti Zapnout zapnete přehrávání tónu.

Nastavení upozornění na nabíječku

Sluchátko můžete nastavit, aby přehrálo tón při vložení do nabíječky.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost Nastavení > Nastavení zvuku.

3

Označte možnost Zvuk nabíjení.

4

Stisknutím možnosti Vypnout vypnete tón nebo stisknutím možnosti Zapnout zapnete přehrávání tónu.