Nastavitev tihega načina v meniju Nastavitve

Slušalki lahko preprečite zvonjenje ob dohodnem klicu. To se imenuje tihi način.

Ko je slušalka v tihem načinu, so dohodni klici prikazani na zaslonu, vendar slušalka ne predvaja tona zvonjenja.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nastavitve zvoka.

3

Označite Tiho.

4

Pritisnite Izklop, da znova omogočite zvonjenje slušalke, ali pritisnite Vklop, da zvonjenje onemogočite.

Nastavitev glasnosti zvonjenja v meniju Nastavitve

Glasnost zvonjenja lahko spremenite. Ta glasnost ne vpliva stopnjo glasnosti med klicem.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Glasnost zvonjenja.

3

Pritisni desno ali levo na obroču gruče za krmarjenje .

4

Pritisnite Ok, da nivo shranite.

Nastavitev načina zvonjenja za različne vrste klicev

Nastavite lahko različne tone zvonjenja za te tipe klicev:

 • Navaden klic

 • Običajno sporočilo

 • Nujno sporočilo

 • Nujno

 • Alarm

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nastavitve zvoka.

3

Izberite ton zvonjenja, ki ga želite spremeniti.

 • Melodija zvonjenja
 • Zvonjenje za običajno sporočilo
 • Zvonjenje za nujno sporočilo
 • Zvonjenje v nujnem primeru
 • Opozorilni ton
4

Pritisk gor ali dol na obroču gruče za krmarjenje , da označite ton.

5

Pritisnite Predvajaj, če želite slišati izbran ton.

6

Pritisnite Izberi, da ton shranite.

Nastavitev glasnosti alarma

Glasnost zvoka, ki ga slišite, lahko spremenite, ko pritisnete »Emergency « .

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Glasnost opozorila.

3

Pritisni desno ali levo na obroču gruče za krmarjenje .

4

Pritisnite Ok, da nivo shranite.

Nastavitev načina tresenja slušalke

Slušalko lahko nastavite tako, da ob dohodnem klicu vibrira.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Vibriranje.

3

Označite svoj izbor.

 • Izklop (privzeto): ko dohodni klic zazvoni na slušalki, ta ne vibrira.
 • Vibriranje, nato zvonjenje: ko dohodni klic zazvoni na slušalki, ta vibrira, nato pa zazvoni.
 • Samo vibriranje: ko dohodni klic zazvoni na slušalki, ta vibrira. Ne slišite tona zvonjenja.
 • Vibriranje in zvonjenje: ko dohodni klic zazvoni na slušalki, ta sočasno vibrira in zvoni.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev zvoka tipk ob pritisku

Nastavite lahko zvok, ki ga slišite, ko pritisnete tipko.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Zvok ključa.

3

Označite svoj izbor.

 • Tiho (privzeto): Ko pritisnete tipko, se nič ne zasliši.
 • Klik: Ko pritisnete tipko, se zasliši klik.
 • Ton: Ko pritisnete tipko, boste slišali ton.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev potrditvenega zvoka

Slušalko lahko nastavite tako, da predvaja ton, ko spremenite nastavitev v slušalki.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nastavitve zvoka.

3

Označite Potrditev zvoka.

4

Pritisnite Izklop, da ustavite ton, ali pritisnite Vklop, da se ton predvaja.

Nastavitev opozorila o pokritosti

Če hodite med klicem, se zlahka premaknete zunaj obsega osnovne postaje. Ko ste zunaj obsega, se klic nenadoma prekine.

Slušalko lahko nastavite tako, da javi, ko signal iz osnovne postaje postane prešibak. Ko zaslišite zvok, boste vedeli, da se morate pomakniti bližje bazni postaji.

Če niste na klicu in odidete izven dosega, vidite rdeča ikona brez omrežne povezave na zaslonu.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nastavitve zvoka.

3

Označite Opozorilo o pokritosti.

4

Pritisnite Izklop, da ustavite ton, ali pritisnite Vklop, da se ton predvaja.

Nastavitev opozorila polnilnika

Slušalko lahko nastavite tako, da predvaja ton, ko jo postavite v polnilnik.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nastavitve zvoka.

3

Označite Opozorilo polnilnika.

4

Pritisnite Izklop, da ustavite ton, ali pritisnite Vklop, da se ton predvaja.