Setați modul silențios din meniul Setări

Puteți dezactiva soneria receptorului atunci când există un apel de intrare. Acesta este modul silențios.

Atunci când receptorul este în modul silențios, apelurile de intrare sunt afișate pe ecran, dar receptorul nu redă un ton de apel.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Setări audio.

3

Evidențiați Silențios.

4

Apăsați pe Dezactivare pentru a activa soneria receptorului sau apăsați pe Activare pentru a dezactiva soneria.

Setați volumul soneriei din meniul Setări

Puteți modifica volumul soneriei. Acest volum nu influențează nivelul volumului unui apel în desfășurare.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Volumul soneriei.

3

Apăsați la dreapta sau la stânga pe inelul discului de navigare .

4

Apăsați pe Ok pentru a salva nivelul.

Setați tonul de apel pentru diferite tipuri de apeluri

Puteți seta diferite tonuri de apel pentru aceste tipuri de apeluri:

 • Apel normal

 • Mesaj normal

 • Mesaj urgent

 • Urgenţă

 • Alertă

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Setări audio.

3

Alegeți tonul de apel pe care doriți să îl modificați.

 • Melodie sonerie
 • Sonerie mesaj normal
 • Sonerie mesaj urgent
 • Apel de urgență
 • Ton alertă
4

Apăsați în sus sau în jos pe inelul discului de navigare pentru a evidenția un ton.

5

Apăsați pe Redare pentru a auzi tonul.

6

Apăsați pe Selectare pentru a salva tonul.

Setați volumul de alertă

Puteți modifica volumul tonului pe care îl auziți atunci când apăsați pe Urgență .

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Volum alertă.

3

Apăsați la dreapta sau la stânga pe inelul discului de navigare .

4

Apăsați pe Ok pentru a salva nivelul.

Setați modul de vibrație pentru receptor

Puteți seta receptorul să vibreze atunci când primiți un apel.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Vibrați.

3

Evidențiați opțiunea.

 • Dezactivare (implicit): atunci când un apel de intrare sună pe receptor, receptorul nu vibrează.
 • Vibrare, apoi sonerie: atunci când un apel de intrare sună pe receptor, receptorul mai întâi vibrează, apoi sună.
 • Numai vibrare: atunci când un apel de intrare sună pe receptor, receptorul vibrează. Nu auziți tonul de apel.
 • Vibrare și sonerie: atunci când un apel de intrare sună pe receptor, receptorul vibrează și sună în același timp.
4

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setați tonul atunci când o tastă este apăsată

Puteți să setați sunetul pe care îl auziți atunci când apăsați o tastă.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Sunet cheie.

3

Evidențiați opțiunea.

 • Silențios (implicit): atunci când apăsați o tastă, nu auziți nimic.
 • Clic: atunci când apăsați o tastă, auziți un clic.
 • Ton: atunci când apăsați o tastă, auziți un ton.
4

Apăsați Select (Selectare) pentru a salva setarea.

Setați sunetul de confirmare

Puteți să setați receptorul să redea un ton atunci când modificați o setare pe acesta.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Setări audio.

3

Evidențiați Sunet de confirmare.

4

Apăsați pe Dezactivare pentru a opri tonul sau apăsați pe Activare pentru ca tonul să fie redat de receptor.

Setați avertismentul de acoperire

Dacă mergeți cu un apel în desfășurare, este posibil să ieșiți din raza de acoperire a stației de bază. Atunci când ieșiți din raza de acoperire, apelul se întrerupe brusc.

Puteți configura receptorul să emită un ton atunci când semnalul de la stația de bază devine prea slab. Atunci când auziți tonul, trebuie să vă apropiați de stația de bază.

Dacă nu sunteți într-un apel și ieșiți din raza de acoperire, veți vedea pictogramă roșie fără conexiune la rețea pe ecran.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Setări audio.

3

Evidențiați Avertisment de acoperire.

4

Apăsați pe Dezactivare pentru a opri tonul sau apăsați pe Activare pentru ca tonul să fie redat de receptor.

Setați avertismentul pentru încărcător

Puteți să setați receptorul să redea un ton atunci când așezați receptorul pe încărcător.

1

Apăsați Meniu .

2

Selectați Setări > Setări audio.

3

Evidențiați Avertisment pentru încărcător.

4

Apăsați pe Dezactivare pentru a opri tonul sau apăsați pe Activare pentru ca tonul să fie redat de receptor.