Заглавието на webex пространство се променя, когато потребителите напускат пространството в приложението Webex

Заглавието на webex пространство се променя, когато потребителите напуснат пространството в приложението Webex.

Уебекс пространственото заглавие се променя на "Дешифриране на заглавие", когато потребител напусне пространството в Webex.

Не може да се остави Webex пространство.

Причина
Проблемът възниква поради несъответствие на сертификат при конвертиране на пробен абонамент за Webex в платен абонамент.

Решение:

За да разрешите този проблем:

  1. Отворете Уебекс.
За Windows:
  •  Кликнете върху снимката на потребителския си профил > Изберете настройки > Щракнете върху Общи > Махнете отметката от StartWebex, когато компютърът ми се стартира.
За Mac:
  • В лентата с менюта на Apple щракнете върху Webex > Изберете предпочитания > Махнете отметката от StartWebex, когато компютърът ми се стартира.
  1. Деинсталирайте приложението Webex.
  2. Рестартирайте компютъра.
  3. Инсталирайте повторно приложението Webex и се опитвайте да влезете.
Забележка: Ако в webex пространството има други потребители, модераторът трябва да има всички участници да напуснат пространството или да ги премахнат от пространството.

Беше ли полезна тази статия?