Naslov Webex razmaka se menja kada korisnici ostave prostor u Webex aplikaciji

Naslov Webex prostora se menja kada korisnici ostave prostor u Webex aplikaciji.

Naziv Webex prostora se menja u "Dešifrovanje naslova" kada korisnik napusti prostor u Webexu.

Nije moguće ostaviti Webex prostor.

Uzrok
Do problema dolazi zbog nepodudaranja certifikata prilikom konvertovanja probne pretplate na Webex u plaćenu pretplatu.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem:

  1. Otvorite Webex.
Za Windows:
  •  Kliknite na sliku profila da biste > Izaberite postavke > opšte postavke >opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni Webex kada se računar pokrene.
Za Mac:
  • Na traci sa menijima kompanije Apple kliknite na vezu Webex > Izaberite željene postavke >potvrdite izbor početnog webeksa prilikom pokretanje računara.
  1. Deinstalirajte Webex aplikaciju.
  2. Ponovo pokrenite računar.
  3. Ponovo instalirajte Webex aplikaciju i pokušajte da se prijavite.
Napomena: Ako su u webex prostoru prisutni drugi korisnici, moderator mora da ima sve učesnike koji napuštaju prostor ili da ih uklone iz prostora.
Da li je ovaj članak bio koristan?