В груповите интервали, ако лицето, създало пространство, напусне организацията, организацията ще продължи да притежава политиката за пространство и задържане, стига все още да има хора в пространството. В разговори само с още един човек организацията, към която принадлежи всяко лице, притежава съдържанието на служителя си.

Политиката определя:

  • който притежава съдържанието, публикувано в пространството.

  • колко дълго се съхранява съдържанието. След като това време изтече, цялото съдържание е изчезнало за добро и е безвъзвратно.

  • че собственикът на пространството може да наблюдава и изтрива съдържание въз основа на своите правила.

В пространството щракнете върху Информация за пространството и изберете Преглед на правилата за пространство.

Изберете пространството, докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което изберете Преглед на правилата за пространство.

Изберете пространството, докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което изберете Преглед на правилата за пространство.

В пространството щракнете върху Преглед на настройките на пространството и изберете Преглед на правилата запространството .