I grupputrymmen gäller att om personen som skapade ett utrymme lämnar organisationen fortsätter organisationen att äga utrymmes- och lagringspolicyn så länge det fortfarande finns personer i utrymmet. I konversationer med bara en annan person tillhör organisationen som varje person äger sin anställds innehåll.

Principen definierar:

  • som äger innehållet som publicerats i utrymmet.

  • hur länge innehållet lagras i. När den här tiden har gått ut är allt innehåll bra och är oersättligt.

  • som ägaren av utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess policy.

I utrymmet klickar du på Utrymmesinformation och väljer Visa utrymmespolicy.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, välj Info och sedan Visa utrymmespolicy.

I utrymmet klickar du på Visa utrymmesinställningar och väljer Visa utrymmespolicy.