I grupputrymmen gäller att om personen som skapade ett utrymme lämnar organisationen fortsätter organisationen att äga utrymmes- och lagringspolicyn så länge det fortfarande finns personer i utrymmet. I konversationer med bara en annan person tillhör organisationen som varje person äger sin anställds innehåll.

Principen definierar:

  • som äger innehållet som publicerats i utrymmet.

  • hur länge innehållet lagras i. När den här tiden har gått ut är allt innehåll bra och är oersättligt.

  • som ägaren av utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess policy.

I utrymmet klickar du på Utrymmesinformation och väljer Visa utrymmespolicy.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, välj Info och sedan Visa utrymmespolicy.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, välj Info och sedan Visa utrymmespolicy.

I utrymmet klickar du på Visa utrymmesinställningar och väljer Visa utrymmespolicy.