Om personen som skapade ett utrymme lämnar organisationen i grupputrymmen kommer organisationen att fortsätta att äga utrymmets- och lagringspolicyn så länge den fortfarande har personer i utrymmet. I samtal med bara en annan person äger organisationen som varje person tillhör sin anställs innehåll.

Policyn definierar:

  • vem som äger det innehåll som publiceras i utrymmet.

  • hur länge innehållet lagras. När den här tiden är slut är allt innehåll borta för gott och oåterkalleligt.

  • att ägaren av utrymmet kan övervaka och ta bort innehåll baserat på dess policyer.

Klicka på Utrymmesinformation i utrymmetoch välj Visa utrymmespolicy.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, välj Info och välj sedan Visa utrymmespolicy.

Välj utrymmet, tryck på aktivitetsmenyn, välj Info och välj sedan Visa utrymmespolicy.

Klicka på Visa utrymmesinställningar i utrymmetoch välj Visa utrymmespolicy.