I teamområder, hvis personen som opprettet et område, forlater organisasjonen, vil organisasjonen fortsette å eie område- og oppbevaringspolicyen så lenge det fremdeles finnes personer på området. I samtaler med bare én annen person eier organisasjonen som hver person tilhører, den ansattes innhold.

Policyen definerer:

  • som eier innholdet som er lagt ut i området.

  • hvor lenge innholdet lagres. Etter at denne tiden er ute, er alt innhold borte for godt og kan ikke gjenopprettes.

  • at eieren av området kan overvåke og slette innhold basert på policyene.

Klikk på Områdeinformasjon i rommet, og velg Vis områdepolicy.

Velg området, trykk på aktivitetsmenyen , velg Info, og velg deretter Vis områdepolicy.

Klikk på området, klikk på Vis områdeinnstillinger og velg deretter Vis retningslinjer for område.