I gruppeområder, hvis personen som opprettet et Space, forlater organisasjonen, vil organisasjonen fortsette å eie plass- og oppbevaringspolicyen så lenge den fremdeles har personer i rommet. I samtaler med bare én annen person eier organisasjonen som hver person tilhører, den ansattes innhold.

Policyen definerer:

  • som eier innholdet som er lagt ut på Spacet.

  • hvor lenge innholdet er lagret. Etter at denne tiden er ute, er alt innhold borte for godt og er uopprettelig.

  • at eieren av Spacet kan overvåke og slette innhold basert på policyene.

Klikk Områdeinformasjon på området, og velg Vis områdepolicy.

Velg spacet, trykk aktivitetsmenyen , velg Informasjon , og velg deretter Vis områdepolicy.

Velg spacet, trykk aktivitetsmenyen , velg Informasjon , og velg deretter Vis områdepolicy.

Klikk Vis områdeinnstillinger på området, og velg Vis områdepolicy.