Pokud osoba, která vytvořila prostor, opustí organizaci, bude organizace i nadále vlastnit zásady prostoru a uchovávání informací, pokud má v prostoru stále lidi. V rozhovorech pouze s jednou další osobou vlastní organizace, do které každá osoba patří, obsah svého zaměstnance.

Zásada definuje:

  • kdo vlastní obsah zveřejněný v prostoru.

  • jak dlouho je obsah uložen. Po uplynutí této doby je veškerý obsah na dobro pryč a je nenapravitelný.

  • vlastník prostoru může sledovat a mazat obsah na základě svých zásad.

V prostoru klikněte na Informace o prostoru a vyberte Zobrazit zásady prostoru.

Vyberte mezeru, klepněte na nabídku aktivit , zvolte Informace a pak vyberte Zobrazit zásady prostoru .

V prostoru klikněte na Zobrazit nastavení prostoru a vyberte Zobrazit zásady prostoru.