Pokud ve skupinových prostorech osoba, která vytvořila prostor, opustí organizaci, organizace bude i nadále vlastnit prostor a zásady uchovávání, dokud bude mít v prostoru lidi. V rozhovorech pouze s jednou další osobou vlastní obsah svého zaměstnance organizace, do které každá osoba patří.

Zásady definují:

  • kdo vlastní obsah zveřejněný v prostoru.

  • jak dlouho je obsah uložen. Po uplynutí této doby je veškerý obsah nadobro pryč a je nenapravitelný.

  • že vlastník prostoru může sledovat a mazat obsah na základě svých zásad.

V prostoru klikněte na Informace o prostoru a vyberte Zobrazit zásady prostoru.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivity , zvolte Informace a pakvyberte Zobrazit zásady prostoru.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivity , zvolte Informace a pakvyberte Zobrazit zásady prostoru.

V prostoru klikněte na Zobrazit nastavení prostoru a vyberte Zobrazit zásady prostoru.