Pokud osoba, která vytvořila prostor, ve skupinových prostorech opustí organizaci, organizace bude nadále vlastnit zásady prostoru a uchovávání, dokud bude mít v prostoru osoby. V rozhovorech pouze s jednou další osobou vlastní organizace, do které každá osoba patří, obsah svého zaměstnance.

Zásady definují:

  • kdo vlastní obsah zveřejněný v prostoru.

  • jak dlouho je obsah uložen. Po uplynutí této doby je veškerý obsah nadobro pryč a je nevratný.

  • že vlastník prostoru může sledovat a odstraňovat obsah na základě svých zásad.

V prostoru klikněte na možnost Informace o prostorua vyberte možnost Zobrazit zásady prostoru.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit, zvolte Informace a poté vyberte možnost Zobrazit zásady prostoru.

Vyberte prostor, klepněte na nabídku aktivit, zvolte Informace a poté vyberte možnost Zobrazit zásady prostoru.

V prostoru klikněte na Zobrazit nastavení prostorua vyberte možnost Zobrazit zásady prostoru.