U grupnim razmacima, ako osoba koja je kreirala prostor napusti organizaciju, organizacija će nastaviti da poseduje smernice za prostor i zadržavanje sve dok još uvek ima ljude u prostoru. U razgovorima sa samo jednom osobom, organizacija kojoj svaka osoba pripada poseduje sadržaj svog zaposlenog.

Smernice definišu:

  • koji poseduje sadržaj objavljen u prostoru.

  • koliko dugo je sadržaj uskladišten. Nakon što ovo vreme prođe, sav sadržaj je nestao zauvek i nepovratan je.

  • da vlasnik prostora može da nadgleda i briše sadržaj na osnovu svojih smernica.

U razmaku izaberite stavku Informacije o razmaku i izaberite stavku Prikaži smernice za razmak.

Izaberite razmak, dodirnite meni aktivnosti , izaberite stavku Informacije , a zatim izaberite stavku Prikaži smernice za razmak.

Izaberite razmak, dodirnite meni aktivnosti , izaberite stavku Informacije , a zatim izaberite stavku Prikaži smernice za razmak.

U prostoru izaberite stavku Prikaži postavke prostora i izaberite stavku Prikaži smernice za prostor.