Общ преглед

Безплатните номера са телефонни номера, които се набират безплатно за този, който извършва повикването. Тези номера позволяват на повикващите да се свързват с фирми и физически лица извън своя регион без да заплащат такси за междуселищни разговори.

Изходящото набиране на безплатни номера се поддържа във всички страни. Този документ съдържа списък на страните, в които към Webex Calling могат да се добавят безплатни номера за получаване на входящи повиквания, а също и за използване на безплатните номера като ИД на повикващите.

Безплатните номера са обозначени със значка в Control Hub.

Безплатните номера могат да се задават за услуги на Webex, като например автоматичен оператор, група за търсене, опашка на повикванията и др. Не можете да зададете безплатен номер като номер на потребител или работно пространство, но можете да го зададете като основен номер за местоположение в Webex и да го използвате като ИД на повикващ за потребител или работно пространство.

Негеографските номера, подобно на безплатните, позволяват на клиентите да се свързват по-лесно с фирмите на дълги разстояния без да заплащат пълните такси за междуселищни разговори. Но за разлика от безплатните номера те имат цена за повикващия. Достъпни са в цялата страна и нямат градски префикси. Тези номера не са от голяма полза за физическите лица, но са много доходоносни за фирмите с клиенти в цялата страна. Негеографските телефонни номера не са обозначени със значка в Control Hub.

Някои страни имат ограничения за извършването на изходящи повиквания от негеографски номера. Ограниченията за негеографски номера в тези страни са същите като за безплатните номера. Страните, които имат такива ограничения за негеографските номера, са обозначени с §.

Някои страни имат шаблони за номерата с променлива дължина, например: 050-xxxxxx до 050-xxxxxxxxxxx


 • Безплатни и негеографски номера не се поддържат със Cisco PSTN.

 • Ако използвате локална PSTN или свързана с облак PSTN, проверете при вашия доставчик на PSTN дали предлага безплатни и негеографски номера.

Северна Америка (всички страни от Северноамериканския план за номериране)

Безплатни номера:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-ххх-хххх

Обединено кралство §

Безплатни номера:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Негеографски номера:

 • 030x-ххх-хххх

 • 033x-ххх-хххх

 • 034x-ххх-хххх

 • 037x-ххх-хххх

 • 084[2-5]-xxx-xxxx

 • 087[0-3]-xxx-xxxx

Австрия

Негеографски номера:

 • 050-xxxxxx до 050-xxxxxxxxxxx

 • 0517-xxxxx до 0517-xxxxxxxxxx

 • 057-xxxxxx до 057-xxxxxxxxxxx

 • 059-xxxxxx до 059-xxxxxxxxxxx

Япония

Безплатни номера:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Негеографски номера:

 • 050-xxxx-xxxx


Администраторът на клиента е длъжен да знае как безплатните и негеографските номера могат да се използват в дадената страна и да ги зададе правилно в съответствие с местните разпоредби.