סקירה

מספרי חינם הם מספרי טלפון שניתן לחייג אליהם ללא עלות לאדם שמבצע את השיחה. מספרים כאלה מאפשרים למתקשרים להגיע לעסקים ולאנשים פרטיים מרוחקים מבלי לשלם על שיחת חוץ.

חיוג יוצא למספרי חינם נתמך בכל המדינות. מסמך זה מתאר את רשימת המדינות שבהן ניתן להוסיף מספרי חינם ל- Webex Calling לצורך קבלת שיחות נכנסות, ולשימוש במספרי חינם כמזהה מתקשר.

למספרי חינם יש תג ב-Control Hub.

ניתן להקצות מספרי חיוג חינם לשירותי Webex כמו ניתוב אוטומטי, קבוצת גישוש, תור שיחות וכולי. לא ניתן להקצות מספרי חינם כמספר של משתמש או של סביבת עבודה, אבל ניתן להשתמש בהם כמספר ראשי עבור מיקום Webex ולהשתמש בהם כמזהה מתקשר עבור משתמש או סביבת עבודה.

מספרים לא גאוגרפיים, כמו מספרי חינם, מאפשרים ללקוחות רחוקים להגיע בקלות לעסקים מבלי לשלם את התעריף המלא על שיחות חוץ. בניגוד למספרי חינם, מתקשר שמחייג למספרים אלה מחויב בתשלום. ניתן לחייג אליהם מכל רחבי הארץ, ואין להם קידומת עיר. אמנם מספרים אלה לא כל כך שימושיים לאנשים פרטיים, אך הם משתלמים מאוד לעסקים עם לקוחות ברחבי הארץ. למספרי טלפון לא גאוגרפיים אין חיווי תג ב-Control Hub.

לחלק מהמדינות יש הגבלות על ביצוע שיחות יוצאות ממספרים לא גאוגרפיים. ההגבלות על מספרים לא גאוגרפיים במדינות כאלה זהות לאלה החלות על מספרי החינם. מדינות שיש להן הגבלות כאלה סביב מספרים לא גאוגרפיים מסומנות באמצעות §.

במדינות מסוימות אורך תבניות המספר עשוי להשתנות, לדוגמה: ‎050-xxxxxx עד ‎050-xxxxxxxxxxx


 • מספרי חינם ומספרים לא גאוגרפיים אינם נתמכים עם Cisco PSTN.

 • אם אתה משתמש ב-PSTN המבוסס על הסביבה המקומית או ב-PSTN המחובר לענן, בדוק עם ספק ה-PSTN שלך אם הוא מציע מספרי חינם ומספרים לא גאוגרפיים.

צפון אמריקה (כל המדינות בתוכנית המספור בצפון אמריקה)

מספרי חינם:

 • ‎800-xxx-xxxx

 • ‎822-xxx-xxxx

 • ‎833-xxx-xxxx

 • ‎844-xxx-xxxx

 • ‎855-xxx-xxxx

 • ‎866-xxx-xxxx

 • ‎877-xxx-xxxx

 • 88x‎-xxx-xxxx

בריטניה §

מספרי חינם:

 • ‎0800-xxx-xxxx

 • ‎0808-xxx-xxxx

מספרים לא גאוגרפיים:

 • 030x‎-xxx-xxxx

 • 033x‎-xxx-xxxx

 • 034x‎-xxx-xxxx

 • 037x‎-xxx-xxxx

 • ‎084‎[2-5‎]-xxx-xxxx

 • ‎087‎[0-3‎]-xxx-xxxx

אוסטריה

מספרים לא גאוגרפיים:

 • ‎050-xxxxxx עד ‎050-xxxxxxxxxxx

 • ‎0517-xxxxx עד ‎0517-xxxxxxxxxx

 • ‎057-xxxxxx עד ‎057-xxxxxxxxxxx

 • ‎059-xxxxxx עד ‎059-xxxxxxxxxxx

יפן

מספרי חינם:

 • ‎0120-xxx-xxx

 • ‎0800-xxx-xxxx

מספרים לא גאוגרפיים:

 • ‎050-xxxx-xxxx


מנהל המערכת של הלקוח אחראי להבנת האופן שבו ניתן להשתמש במספרי חינם ובמספרים לא גאוגרפיים במדינה ולהקצאת מספרים אלה בהתאם לתקנות המקומיות.