Pregled

Besplatni su brojevi telefonski brojevi koje možete besplatno zvati. Takvi brojevi pozivateljima omogućuju da dođu do tvrtki i pojedinaca izvan tog područja bez naplate naknade za poziv između zemalja.

Izlazno biranje besplatnih brojeva podržano je u svim državama. Ovaj dokument donosi popis zemalja u kojima se besplatni brojevi mogu dodati u uslugu Webex Calling za primanje dolaznih poziva, kao i za upotrebu besplatnih brojeva kao ID-jeva pozivatelja.

Besplatni brojevi imaju značku u okruženju Control Hub.

Besplatni brojevi mogu se dodijeliti Webex uslugama kao što su Automatski sudionik, Ciljana skupina, Red čekanja na poziv itd. Besplatni brojevi ne mogu se dodijeliti kao broj korisnika ili radnog prostora, ali možete ih upotrijebiti kao glavni broj za Webex lokaciju i upotrijebiti kao ID pozivatelja za korisnika ili radni prostor.

Nezemljopisni brojevi, poput besplatnih brojeva, klijentima olakšavaju pristup tvrtkama s velikih udaljenosti, a da pritom ne moraju plaćati pune troškove poziva između zemalja. Za razliku od besplatnih brojeva, ovi se brojevi pozivatelju naplaćuju. Dostupni su u čitavoj državi i nemaju gradske prefikse. Iako su ovi brojevi pojedincima od male koristi, vrlo su unosni za tvrtke koje imaju kupce diljem države. Nezemljopisni telefonski brojevi nemaju oznaku značke u okruženju Control Hub.

Neke države imaju ograničenja pri upućivanju odlaznih poziva s nezemljopisnih brojeva. Ograničenja za nezemljopisne brojeve u takvim državama ista su kao i za besplatne brojeve. Države koje imaju takva ograničenja oko nezemljopisnih brojeva označene su s §.

Neke države imaju uzorke brojeva promjenjive duljine, npr.: 050-xxxxxx do 050-xxxxxxxxxxx


 • Cisco PSTN ne podržava besplatne i nezemljopisne brojeve.

 • Ako upotrebljavate lokalni PSTN ili PSTN povezan s oblakom, kod svog PSTN pružatelja usluga provjerite nudi li besplatne i nezemljopisne brojeve.

Sjeverna Amerika (sve države sa sjevernoameričkim planom numeriranja)

Besplatni brojevi:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-xxx-xxxx

Ujedinjeno Kraljevstvo §

Besplatni brojevi:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Nezemljopisni brojevi:

 • 030x-xxx-xxxx

 • 033x-xxx-xxxx

 • 034x-xxx-xxxx

 • 037x-xxx-xxxx

 • 084[2-5]-xxx-xxxx

 • 087[0-3]-xxx-xxxx

Austrija

Nezemljopisni brojevi:

 • 050-xxxxxx do 050-xxxxxxxxxxx

 • 0517-xxxxx do 0517-xxxxxxxxxx

 • 057-xxxxxx do 057-xxxxxxxxxxx

 • 059-xxxxxx do 059-xxxxxxxxxxx

Japan

Besplatni brojevi:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Nezemljopisni brojevi:

 • 050-xxxx-xxxx


Administrator korisnika odgovoran je za razumijevanje načina na koji se besplatni i nezemljopisni brojevi mogu rabiti u državi i njihovo dodjeljivanje na odgovarajući način, u skladu s lokalnim propisima.