Przegląd

Numery bezpłatne to numery telefonów, na które osoba nawiązująca połączenie może dzwonić bez opłat. Umożliwiają dzwoniącym skontaktowanie się z firmami i osobami spoza danego obszaru bez ponoszenia kosztów połączenia nielokalnego.

Nawiązywanie połączeń wychodzących na numery bezpłatne jest obsługiwane we wszystkich krajach. W tym dokumencie opisano listę krajów, w których numery bezpłatne można dodać do Webex Calling w celu odbierania połączeń przychodzących oraz wykorzystywania numerów bezpłatnych jako identyfikatorów dzwoniących.

Numery bezpłatne mają w Control Hub specjalne oznaczenie.

Numery bezpłatne można przypisywać do usług Webex takich jak automatyczny operator, grupa poszukiwania, kolejka połączeń itp. Numeru bezpłatnego nie można przypisać jako numeru użytkownika ani numeru obszaru roboczego, lecz można go użyć jako numeru głównego dla lokalizacji Webex i używać jako identyfikatora dzwoniącego dla użytkownika lub obszaru roboczego.

Numery niegeograficzne, tak jak numery bezpłatne, ułatwiają klientom skontaktowanie się z firmami znajdującymi się w dużej odległości bez konieczności ponoszenia pełnych opłat za połączenia nielokalne. W przeciwieństwie do numerów bezpłatnych wymagają jednak poniesienia kosztu przez dzwoniącego. Dostępne są w całym kraju i nie mają prefiksów miast. Chociaż numery te są mało przydatne dla osób fizycznych, są bardzo dochodowe dla firm mających klientów w całym kraju. Niegeograficzne numery telefonów nie mają oznaczeń w Control Hub.

W niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące wykonywania połączeń wychodzących z numerów niegeograficznych. W takich krajach ograniczenia dotyczące numerów niegeograficznych są takie same jak dotyczące numerów bezpłatnych. Kraje, w których obowiązują takie ograniczenia dotyczące numerów niegeograficznych, są oznaczone symbolem §.

W niektórych krajach istnieją wzorce numerów o zmiennej długości, na przykład: 050-xxxxxx do 050-xxxxxxxxxxx


 • Numery bezpłatne i numery niegeograficzne nie są obsługiwane przez sieć Cisco PSTN.

 • Jeśli korzystasz z lokalnej sieci PSTN lub sieci PSTN w chmurze, sprawdź u dostawcy sieci PSTN, czy oferuje numery bezpłatne i niegeograficzne.

Ameryka Północna (wszystkie kraje objęte planem numeracji dla Ameryki Północnej)

Numery bezpłatne:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-xxx-xxxx

Wielka Brytania §

Numery bezpłatne:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Numery niegeograficzne:

 • 030x-xxx-xxxx

 • 033x-xxx-xxxx

 • 034x-xxx-xxxx

 • 037x-xxx-xxxx

 • 084[2–5]-xxx-xxxx

 • 087[0–3]-xxx-xxxx

Austria

Numery niegeograficzne:

 • 050-xxxxxx do 050-xxxxxxxxxxx

 • 0517-xxxxx do 0517-xxxxxxxxxx

 • 057-xxxxxx do 057-xxxxxxxxxxx

 • 059-xxxxxx do 059-xxxxxxxxxxx

Japonia

Numery bezpłatne:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Numery niegeograficzne:

 • 050-xxxx-xxxx


Odpowiedzialnością administratora klienta jest znajomość zasad używania numerów bezpłatnych i niegeograficznych w danym kraju oraz przypisywanie ich zgodnie z lokalnymi przepisami.