Oversikt

Gratisnumre er telefonnumre som kan ringes opp uten kostnad for den som ringer. Numrene gjør det mulig for oppringere å nå bedrifter og enkeltpersoner utenfor området uten å bli belastet for et fjerngebyr.

Utgående oppringing til gratisnumre støttes i alle land. Dette dokumentet beskriver listen over land der gratisnumre kan legges til i Webex Calling for å motta inngående anrop og også for å bruke gratisnumre som oppringer-ID.

Gratisnumre har et merke i Control Hub.

Gratisnumre kan tilordnes til Webex-tjenester som auto-ledsager, søkegruppe, samtalekø osv. Gratisnumre kan ikke tilordnes som nummer for en bruker eller et arbeidsområde, men du kan bruke det som hovednummer for et Webex-sted og bruke det som en oppringer-ID for en bruker eller et arbeidsområde.

Ikke-geografiske numre, i likhet med gratisnumre, gjør at bedrifter lett kan nås av kunder på andre geografiske plasseringer uten å måtte betale gebyr for fjernsamtaler. I motsetning til gratisnumre har ikke-geografiske numre imidlertid en kostnad for oppringeren. De er tilgjengelige over hele landet, og de har ingen retningsnumre. Selv om disse numrene ikke er til stor nytte for enkeltpersoner, er de svært lukrative for bedrifter som har kunder over hele landet. Ikke-geografiske telefonnumre er ikke indikert med et merke i Control Hub.

Noen land har begrensninger for utgående anrop fra ikke-geografiske numre. Begrensningene for ikke-geografiske numre i slike land er de samme begrensningene som for gratisnumre. Land som har slike begrensninger for ikke-geografiske numre, er angitt med §.

Noen land har nummermønstre med variabel lengde, for eksempel: 050-xxxxxx til 050-xxxxxxxxxxx


 • Gratisnumre og ikke-geografiske numre støttes ikke med Cisco PSTN.

 • Hvis du bruker lokalt basert PSTN eller skytilkoblet PSTN, kan du sjekke med PSTN-leverandøren din om denne tilbyr gratisnumre og ikke-geografiske numre.

Nord-Amerika (alle land med nordamerikansk nummereringsplan)

Gratisnumre:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-xxx-xxxx

Storbritannia §

Gratisnumre:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Ikke-geografiske numre:

 • 030x-xxx-xxxx

 • 033x-xxx-xxxx

 • 034x-xxx-xxxx

 • 037x-xxx-xxxx

 • 084[2-5]-xxx-xxxx

 • 087[0-3]-xxx-xxxx

Østerrike

Ikke-geografiske numre:

 • 050-xxxxxx til 050-xxxxxxxxxxx

 • 0517-xxxxx til 0517-xxxxxxxxxx

 • 057-xxxxxx til 057-xxxxxxxxxxx

 • 059-xxxxxx til 059-xxxxxxxxxxx

Japan

Gratisnumre:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Ikke-geografiske numre:

 • 050-xxxx-xxxx


Kundeadministratoren er ansvarlig for å forstå hvordan gratisnumre og ikke-geografiske numre kan brukes i et land, og tilordne dem på riktig måte i henhold til lokalt regelverk.