Заглушаване на обаждането ви

Можеш да заглушиш себе си, за да не те чуят другите на повикване.

1

Натиснете Заглушаване на звука .

2

За да се откачате, натиснете Отново Муте.

Задаване на силата на звука на пръстена от менюто "Настройки"

Можете да промените обема на рингер. Този том не влияе на нивото на силата на звука, когато сте на повикване.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Сила на звука напръстена .

3

Натиснете надясно или наляво на пръстена на навигационния клъстер .

4

Натиснете Ok, за да запазите нивото.

Задаване на силата на звука на пръстена за входящо повикване

Докато слушалката звъни, натиснете Сила на звука нагоре или надолу.

Промяна на тома на повикване

Докато сте на повикване, натиснете Том нагоре или надолу.