Een gesprek dempen

U kunt uzelf dempen zodat andere deelnemers aan het gesprek u niet kunnen horen.

1

Druk op Dempen .

2

Om het dempen op te heffen, drukt u nogmaals op Dempen.

Het beltoonvolume instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt het volume van de beltoon wijzigen. Dit volume heeft geen invloed op het volume tijdens een oproep.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Beltoonvolume.

3

Druk rechts of links op de ring van de navigatiecluster .

4

Druk op Ok om het volume op te slaan.

Het beltoonvolume voor een inkomende oproep instellen

Druk, terwijl de handset rinkelt, op Volume omhoog of omlaag.

Het gespreksvolume wijzigen

Druk tijdens een oproep op Volume omhoog of omlaag.