Een gesprek dempen

U kunt uzelf dempen zodat andere deelnemers aan het gesprek u niet kunnen horen.

1

Druk op Dempen .

2

Om het dempen op te heffen, drukt u nogmaals op Dempen.

Het beltoonvolume instellen vanaf het menu Instellingen

U kunt het volume van de beltoon wijzigen. Dit volume heeft geen invloed op het volume tijdens een gesprek.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Volumering.

3

Druk op de beltoon van het navigatiecluster naar rechts of naar links .

4

Druk op Ok om het volume op te slaan.

Het beltoonvolume voor een binnenkomend gesprek instellen

Terwijl de hoorn overgaat, drukt u op Volume omhoog of omlaag.

Het gespreksvolume wijzigen

Druk tijdens een gesprek op Volume omhoog of omlaag.