Stlmenie hovoru

Môžete stlmiť svoj mikrofón, aby vás iní účastníci hovoru nepočuli.

1

Stlačte tlačidlo Stlmiť .

2

Keď budete chcieť zrušiť stlmenie, znova stlačte tlačidlo Stlmiť.

Nastavenie hlasitosti zvonenia z ponuky Nastavenia

Môžete zmeniť hlasitosť zvonenia. Táto hlasitosť nemá vplyv na úroveň hlasitosti počas hovoru.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Hlasitosť zvonenia.

3

Stlačte doprava alebo doľava na krúžku navigačného klastra .

4

Stlačením tlačidla OK uložte úroveň.

Nastavenie hlasitosti zvonenia prichádzajúceho hovoru

Keď slúchadlo zvoní, stlačte tlačidlo Hlasitosť nahor alebo nadol.

Zmena hlasitosti počas hovoru

Počas hovoru stlačte tlačidlo Hlasitosť nahor alebo nadol.