Slå lyden fra under et opkald

Du kan slå lyden fra for dig selv, så andre deltagere i opkaldet ikke kan høre dig.

1

Tryk på Slå lyd fra .

2

Hvis du vil slå lyden til for dig selv, skal du trykke på Slå lyd fra igen.

Indstil ringelydstyrken i menuen Indstillinger

Du kan ændre lydstyrken for ringetonen. Denne lydstyrke påvirker ikke lydstyrkeniveauet, når du er midt i et opkald.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Ringelydstyrke.

3

Tryk til højre eller venstre på navigationsklyngens ring .

4

Tryk på OK for at gemme niveauet.

Indstil lydstyrken af ringetonen for et indgående opkald

Mens håndsættet ringer, skal du trykke på Lydstyrke op eller ned.

Juster opkaldets lydstyrke

Tryk på Lydstyrke, mens du er i gang med et opkald op eller ned.