Çağrınızı sessize alma

Diğerlerinin sizi duymaması için kendi sesinizi kapatabilirsiniz.

1

Sessize Basın .

2

Kendi sesinizi açmak için tekrar Sessiz düğmesine basın.

Ayarlar menüsünden zilin ses düzeyini ayarlama

Zilin ses düzeyini değiştirebilirsiniz. Bu ses düzeyi, çağrı sırasında duyduğunuz ses düzeyini etkilemez.

1

Menüye Basın .

2

Ayarları Seç ses düzeyini >Çaltırma.

3

Gezinti tuş grubunun halkası üzerinde sağ veya sol yön tuşuna basın .

4

Düzeyi kaydetmek için Tamam'a basın.

Gelen çağrı için zil sesi düzeyini ayarlama

Ahize çalarken Ses Düzeyi'ne basın yukarı veya aşağı yöndedir.

Çağrıdayken ses düzeyini değiştirme

Aramadayken Ses Düzeyi'ne basın yukarı veya aşağı yöndedir.