השתקת שיחה

, את יכולה להשתיק את עצמך. כדי שאחרים בשיחה לא ישמעו אותך

1

לחץ על השתק .

2

כדי לבטל את ההשתקה, לחץ שוב על השתק.

הגדרת עוצמת הטבעת מתפריט ' הגדרות '

ניתן לשנות את עוצמת הקול של הצלצול. אמצעי אחסון זה אינו משפיע על רמת עוצמת הקול כאשר אתה מבצע שיחה.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > עוצמת צלצול

3

לחץ על ימין או על שמאל בטבעת של אשכול הניווט .

4

לחץ על אישור כדי לשמור את הרמה.

הגדרת עוצמת הטבעת עבור שיחה נכנסת

כאשר המכשיר מצלצל, לחץ על עוצמת הקול למעלה או למטה.

שינוי עוצמת הקול בשיחה

בעת שיחה, לחץ על עוצמת קול למעלה או למטה.