Wyciszanie połączenia

Możesz wyciszyć swój mikrofon, aby pozostali rozmówcy Cię nie słyszeli.

1

Wyciszenie klawiszy .

2

Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij przycisk Wycisz ponownie.

Ustawianie głośności dzwonka w menu ustawień

Głośność dzwonka można zmienić. To ustawienie nie wpływa na głośność w trakcie połączeń.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Głośność dzwonka.

3

Naciśnij przycisk w prawo lub w lewo na pierścieniu grupy nawigacyjnej .

4

Nacisnąć przycisk Ok, aby zapisać poziom.

Ustawianie głośności dzwonka dla połączeń przychodzących

Gdy słuchawka dzwoni, naciśnij przycisk głośności w górę lub w dół.

Zmienianie głośności podczas połączenia

Podczas połączenia naciśnij przycisk Głośność w górę lub w dół.