Wycisz swoje połączenie

Możesz wyciszyć się, aby inne osoby podczas rozmowy nie mogły Cię usłyszeć.

1

Naciśnij przycisk Wycisz .

2

Aby wyłącz wyciszyć siebie, ponownie naciśnij przycisk Wycisz.

Ustawianie głośności dzwonka z menu Ustawienia

Możesz zmienić głośność dzwonka. Ten wolumin nie ma wpływu na poziom głośności podczas połączenia.

1

Naciśnij Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Głośnośćpierścienia .

3

Naciskaj przycisk w prawo lub w lewo na pierścieniu klastra nawigacji .

4

Naciśnij ok, aby zapisać poziom.

Ustawianie głośności dzwonka dla połączenia przychodzącego

Gdy słuchawka dzwoni, naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności.

Zmienianie głośności połączenia

Podczas rozmowy naciśnij przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności.