Ztlumte svůj hovor

Můžete se ztlumit, aby vás ostatní na hovoru neslyšeli.

1

Stiskněte ztlumení .

2

Chcete-li se ztlumit, stiskněte znovu ztlumit.

Nastavení hlasitosti vyzvánění v nabídce Nastavení

Hlasitost vyzvánění můžete změnit. Tento svazek nemá vliv na úroveň hlasitosti, když jste na volání.

1

Stiskněte nabídku .

2

Vyberte Nastavení > Hlasitost vyzvánění.

3

Stiskněte vpravo nebo doleva na kroužku navigačního clusteru .

4

Stisknutím tlačítka Ok uložte úroveň.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pro příchozí hovor

Když sluchátko zvoní, stiskněte Hlasitost nahoru nebo dolů.

Změna hlasitosti při hovoru

Během hovoru stiskněte Hlasitost nahoru nebo dolů.