Utišajte zvuk svog poziva

Možeš da prigušiš sebe, tako da te drugi na pozivu ne čuju.

1

Pritisnite taster "Priguši ton .

2

Da biste ponovo uključili zvuk, pritisnite ponovo Utišaj zvuk.

Podesite jačinu zvuka zvona u meniju Podešavanja

Možete da promenite jačinu zvuka zvona. Ovaj volumen ne utiče na nivo jačine zvuka kada ste na pozivu.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Ring volumen.

3

Pritisnite nadesno ili nalevo na prstenu klastera za navigaciju .

4

Kliknite na dugme "U redu" da biste sačuvali nivo.

Podesite jačinu zvuka zvona za dolazni poziv

Dok slušalica zvoni, pritisnite taster Volume gore ili dole.

Promenite jačinu zvuka za poziv

Dok ste na pozivu, pritisnite taster Jačina zvuka gore ili dole.