Izklop zvoka klica

Za svoj klic lahko izklopite zvok, tako da vas drugi udeleženci klica ne slišijo.

1

Pritisnite Izklopi zvok .

2

Če želite znova vklopiti zvok svojega klica, ponovno pritisnite Izklop zvoka.

Nastavitev glasnosti zvonjenja v meniju Nastavitve

Glasnost zvonjenja lahko spremenite. Ta glasnost ne vpliva stopnjo glasnosti med klicem.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Glasnost zvonjenja.

3

Pritisni desno ali levo na obroču gruče za krmarjenje .

4

Pritisnite Ok, da nivo shranite.

Nastavljanje glasnosti zvonjenja dohodnega klica

Ko slušalka zvoni, pritisnite ikono za glasnost gor ali dol.

Spreminjanje stopnje glasnosti za klic

Med klicem pritisnite ikono za glasnost gor ali dol.